Miroslav Radev – nový autor v našej galérii

Miroslav-Radev-foto-autora-dielo

V našej galérii s potešením vítame nového autora. Akademický maliar Miroslav Radev narodený 12.1.1952 v Prahe. V roku 1980 ukončil štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Výtvarné umenie je reč, ktorou možno zdeliť zložité záchvevy duše iným dušiam. Nie je to ale priame zdelenie. Duše komunikujú neznámym jazykom. Je to reč sprostredkovaná, cez rozum a emócie. Oči vidia zobrazené predmety. Rozum sa pýta, prečo sú zobrazené a aký je medzi nimi vzťah. Skúsenosti potvrdia emocionálny náboj skrytý v metafore, empatia podnieti lásku a láskou je duša pohladkaná. Tak dochádza ku komunikácii duší prostredníctvom výtvarného umenia.

 

Viac o autorovi si prečítajte v sekcii o autoroch.

Všetky diela autora vystavené u nás si môžete pozrieť tu…