Vianočný salón Dielo.eu 2020

 

Zdalo by sa, že diela autorov Vianočného salónu 2020 budú mať rovnaké alebo podobné atribúty ako tie, ktoré sa prezentujú na väčšine internetového predaja – nadbiehanie vkusu prijímateľa, ľúbivosť a istá jednotvárnosť vo výbere žánrov, výtvarných techník i ľahko komunikovateľný štýl výtvarného vyjadrenia.

vianocny-salon-dielo.eu-2020-banner

Už prvý pohľad na terajšiu výstavu v priestoroch mestskej galérie presviedča, že tomu tak nie je. Vyše päťdesiat diel dvadsiatich autorov upúta obsahovou rozmanitosťou – krajina, zátišie, portrét, figúra i abstrakcia s rovnako nuansovanou sémantikou – vecnou logikou, vážnosťou, elégiou, dramatickosťou či myšlienkovou nezáväznosťou a hravosťou. Najvýraznejšie sa to pociťuje pri krajinomaľbe, kde nachádzame vecne, impresívne, poeticky, monumentálne ale aj dekoratívne pochopenú slovenskú krajinu rôzneho typu. Figurálna maľba ako celok sa pohybuje v zaujímavom sujetovom svete vážneho, tragikomického či elegického a dá sa pochopiť ako reflexia na dnešný zložitý ( nie príliš radostný) svet
Vo výbere foriem, materiálov, štýlov a techník výtvarného vyjadrenia je zjavná istá ustálenosť až konzervatívnosť. Málo početné sochárske diela by možno samy o sebe pôsobili epizodicky, ale v spojení s priestorom a maliarskou expozíciou tvorí organický celok. Návštevníkovi môže byť len ľúto, že ich nebolo viac.
Fakt, že autori vyberali svoje diela pre výstavu bez limitujúcich obmedzení (námet, technika, čas) sa ukázal ako protichodný – raz napomáhal ucelenosti kolekcie tvorcu, inokedy naopak, akoby išlo o diela rôznych subjektov. Prakticky sa to pociťovalo pri inštalácii výstavy v historických priestoroch galérie. Tie samy o sebe majú pôvab, ale zároveň svojou členitosťou nielen spájajú ale aj oddeľujú, čo by možno sám autor chcel mať vystavené spolu.

V dnešných časoch, keď si pomaly zvykáme vnímať aj výtvarné umenie takmer iba v online priestore či virtuálnej podobe, osamotený návštevník galérie určite ocení, že v krásnych priestoroch Caraffky nájde obrazy a sochy v ich konkrétnej materiálovej podobe. Rôznosť výtvarných druhov, žánrov a štýlov tu vytvára jednotu – jednotu v mnohosti i jednotu umeleckého diela a architektúry. Zaslúžili sa o to nielen vystavujúci umelci, ale predovšetkým Mgr. Miroslav Pribiš, ktorý je inšpirátorom myšlienky Vianočného salónu 2020, jeho organizátorom i jedným z autorov.

PhDr. Ján Bartko

 

Ján Bartko – Lastovičky odleteli, olejomaľba na plátne, 2020
Ján Bartko – Serenáda pre dávne časy (Prešova), olejomaľba na plátne, 2018
Ján Bartko – Srnky v záhradách, olejomaľba na plátne, 2020
Marek Betka – Strážca 2, bronz
marek betka – hlava 2, foto3
marek betka – ryba 2, foto3
Marek Betka – Torzo, bronz, mramor, 38 cm
Miroslav Bucher – Portrét zeme – Kríž pod Spáleniskom, olejomaľba na plátne
Miroslav Bucher – Portrét Zeme – Jeseň na Balážke, olejomaľba na plátne
Miroslav Bucher – Portrét zeme – Skaly, olejomaľba na plátne
Jana Čepa – Sen 4, olejomaľba na plátne, 2013
Jana Čepa – Sen 6, olejomaľba na plátne, 2013
Hubert Čepiššák – Ticho katedrály 1, olejomaľba na plátne, 2020
Hubert Čepiššák – Byzancia, olejomaľba na plátne, 70 x 50 cm, 2019
Hubert Čepiššák – Kanály v Benátkach, olejomaľba na plátne, 50 x 40 cm, 2019
Jonsy Gáll – Praženica, akryl na plátne
Jonsy Gáll – Bežný okamih, kombinovaná technika na plátne, 70 x 80 cm
Miriam Kavuličová Tomašiaková – Bez názvu 1, linoryt, papier, 2019
Miriam Kavuličová Tomašiaková – Žena, linoryt, papier, 2017
Miriam Kavuličová Tomašiaková – Okno, linoryt, papier, 2020
Eva Kornuciková – David Gilmour Red sky at night, suchý pastel, 2018
Rastislav Kotal – Z Jarkovej, suchý pastel, 2014
Rastislav Kotal – Ku kumštu, suchý pastel na papieri, 39 x 27,5 cm, 58 x 46,5 cm s rámom, 2016
Rastislav Kotal – Florianka, suchý pastel na papieri, 2017
Ladislav Majoroši – Painswick 14:00 hod., akryl na plátne, 2011
Ladislav Majoroši – Na svatého Jána, akryl na plátne, 2011
Ladislav Majoroši – Zimné poludnie, akryl na sololite, 2005
Ladislav Majoroši – ESPAŇA COVID 2, akryl, grafit, 2020
Miro Pribiš – BECHA, olejomaľba na plátno na doske, 2020
Miro Pribiš – Tak čo je s tebou, olejomaľba na plátne, 2020
Miro Pribiš – Na duši mi hraj, olejomaľba, plátno na doske, 2020
Miro Pribiš – Kam čert nemôže, olejomaľba na sololite, 2020
Milan Pučan – Leonardo 2., akryl, ceruza na sololite, 30 x 22 cm, 41 x 33 s rámom
Milan Pučan – 17-20, akryl, olej na plátne
Milan Pučan – 8-20, akryl, olej na plátne
Margita Rešovská – Pred kostolom v Stropkove, akryl na plátne, 2016
Margita Rešovská – Františkánska ulička v Košiciach, akryl, plátno, 2016
Dušan Scholtz – Telgárt, olejomaľba na plátne
Dušan Scholtz – Cisárova nová Kára, pastel na kartóne
Dušan Scholtz – Trio, olejomaľba na plátne
Jaroslav Staviščák – Večerný Prešov, olejomaľba na plátne, 2020
jaroslav staviscak – Jesenný motív, 2007
Ivan Soroka – Žilina, akryl na plátne, 2018
Ivan Soroka – Košice, Hlavná, akryl na plátne
Tomáš Turzák – Zima pod Tatrami, akryl na plátne a modelovacia pasta, 2020
Tomáš Turzák – Jeseň pod Tatrami, akryl na plátne a modelovacia pasta, 2020
Tomáš Turzák – Jar pod Tatrami, akryl na plátne a modelovacia pasta, 2020

 

Vystavujúci autori :

Ján BARTKOMarek BETKAMiroslav BUCHERJana ČEPAHubert ČEPIŠŠÁKJonsy GÁLLMiriam KAVULIČOVÁ TOMAŠIAKOVÁEVA KORNUCIKOVÁRastislav KOTÁL – Ladislav MAJOROŠIRoland NEUPAUERMiro PRIBIŠMilan PUČANMargita REŠOVSKÁDuŠan SCHOLTZIvan SOROKAJaroslav STAVIŠČÁKMartina ŠTECOVÁTomáš TURZÁK