podmienky

Zátišie so žltými kvetmi, 2018
Martina Štecová - Zátišie so žltými kvetmi, kombinovaná technika na papieri, 40 x 56 cm / 60 x 76 cm
Read more.
Zátišie s kvietkovanou vázou, 2018
Martina Štecová - Zátišie s kvietkovanou vázou, kombinovaná technika na papieri, 40 x 56 cm / 60 x 76 cm
Read more.
Keď krajina farbami dýcha 2, 2018
Martina Štecová - Keď krajina farbami dýcha l, kombinovaná technika na papieri, 40 x 56 cm / 60 x 76
Read more.
Keď krajina farbami dýcha 1, 2018
Martina Štecová - Keď krajina farbami dýcha l, kombinovaná technika na papieri, 40 x 56 cm / 60 x 76
Read more.
Zátišie s poľnými kvetmi, 2017
Martina Štecová - Zátišie s poľnými kvetmi, kombinácia techník, plátno na kartóne, 40 x 30 cm, 2017
Read more.
Zátišie so slnečnicou, 2017
Martina Štecová - Zátišie so slnečnícou, kombinácia techník, plátno na kartóne, 40 x 30 cm, 2017
Read more.
Hodnoty, 2017
Kačová Renáta - Hodnoty, akryl na plátne, 57 cm x 47 cm, rámované, značené vľavo, 2017
Read more.
Prebudenie, 2017
Renáta Kačová - Prebudenie, akryl na plátne, 50 x 50 cm, bez rámu, značenie vpravo, 2017
Read more.
Potichu, 2017
Renáta Kačová - Potichu, akryl na plátne, 60 x 60 cm, bez rámu, značenie vľavo, 2017
Read more.
Pokora, 2017
Kačová Renáta - Pokora,  akryl na plátne, 120 cm x 100 cm, bez rámu, značené vľavo, 2017
Read more.
krajina
Július Bukovinský - Východoslovenská krajina, olejomaľba na plátne, 45 x 55 cm / 53 x 63/, poškodený rám ...
Read more.
Z Pienin, 2011
Ladislav Majoroši - Z Pienin, pastel, / v pasparte, zarámované /, 27 x 40,5 cm, 2011
Read more.
V zátoke, 2005
Ladislav Majoroši - V zátoke, olejomaľba na sololite, 30 x 37 cm, 2005
Read more.
Ticho, 2003
Ladislav Majoroši - Ticho, akryl na sololite, 61 x 62 cm, 2003
Read more.
Ležiaca, 1999
Ladislav Majoroši - Ležiaca, olejomaľba na sololite, 41 x 55 cm, 1999
Read more.
Kosatce (modré), 1998
Ladislav Majoroši - Kosatce (modré), olejomaľba na sololite, 30 x 37 cm, 1998
Read more.
Jesenné bomby – dule, 2015
Ladislav Majoroši - Jesenné bomby - dule, akryl na lepenke, 45 x 60 cm, 2015
Read more.
Hokkaido, 2015
Ladislav Majoroši - Hokkaido, Akryl na sololite, 45 x 60 cm, 2015
Read more.
Jadran, 2017
Ladislav Majoroši - Jadran, akryl na sololite, 38 x 52 cm, 2017
Read more.

ako nakupovať…

všeobecné podmienky sa riadia platnými zákonmi…

Ochrana súkromia

  1. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje podľa ustovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, za účelom poskytovania služieb na Portáli dobrovoľne a súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ustanovením tohto zákona.
  2. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na Portáli sprístupnené tretím osobám.
  3. Údaje o používateľoch Portálu použije Prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva meno a priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, ktoré si inzerent zadal sám vo svojom používateľskom konte.
  4. Používaním služby používateľ súhlasí so zhromažďovaním, spracovaním a používaním týchto informácií.
  5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených tretími stranami.

 

Záverečné ustanovenia

  1. Všeobecné podmienky portálu nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia. Používateľ a Prevádzkovateľ sa dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka spravovať Obchodným zákonníkom.
  2. Prevádzkovateľ má právo aktualizovať a inak upravovať služby Portálu bez predchádzajúceho upozornenia a súhlasom Používateľov, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov.
  3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť ustanovenia týchto Všeobecných podmienok portálu. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom uverejnenia na stránkach Portálu. Je v záujme Používateľa, aby si vo vlastnom záujme sledoval znenie týchto podmienok.

 

prajeme príjemný umelecký zážitok a úspešný nákup

 

miro pribiš