podmienky

Dievča, 2018
Read more.
Sunflower, 2017
Read more.
Zima, 2018
Read more.
Studňa, 2017
Read more.
Obelisk, 2018
Kamil Kozub - Obelisk, olejomaľba na plátne. 40 cm priemer, 2018
Read more.
Dievča s mačkou, 2018
Kamil kozub - Dievča s mačkou, olejomaľba na plátne, 20 x 30 cm, 2018
Read more.
Padajúce lístie 2., 2017
Martina Štecová - Padajúce lístie 2. kombinovaná technika na akvarelovom papieri, 21 x 29 cm / 34 x 42 cm
Read more.
Padajúce lístie 1., 2017
Martina Štecová - Padajúce lístie 1. kombinovaná technika na akvarelovom papieri, 21 x 29 cm / 34 x 42 cm
Read more.
Zo zimnej prechádzky, 2017
Martina Štecová - Zo zimnej prechádzky, akvarel, tuš, akvarelový papier, 17 x 24 cm / 31 x 37 cm /,
Read more.
Vietor v oblakoch 2, 2017
Martina Štecová - Vietor v oblakoch 2, kombinovaná technika, akvarelový papier, 26 x 46 cm / 44 x 64 cm
Read more.
Vietor v oblakoch 1, 2017
Martina Štecová - Vietor v oblakoch 1, kombinovaná technika, akvarelový papier, 38 x 42 cm / 56 x 60 s
Read more.
Flóra 1, 2, 3, triptych, 2015
Martina Štecová - Flóra 1,2,3 triptych, kombinovaná technika, akvarelový papier, 3ks 20 x 14 cm / 41 x 35 cm
Read more.
Zátišie v ružových farbách, 2018
Martina Štecová - Zátišie v ružových farbách, kombinovaná technika, akvarelový papier, 48 x 33 cm / 76 x 60 cm/,
Read more.
Modrá kompozícia 2017
Martina Štecová - Modrá kompozícia - kombinovaná technika na papieri, 23 x 14 cm / 25 x 34 cm s
Read more.
Zátišie so žltými kvetmi, 2018
Martina Štecová - Zátišie so žltými kvetmi, kombinovaná technika na papieri, 40 x 56 cm / 60 x 76 cm
Read more.
Zátišie s kvietkovanou vázou, 2018
Martina Štecová - Zátišie s kvietkovanou vázou, kombinovaná technika na papieri, 40 x 56 cm / 60 x 76 cm
Read more.
Keď krajina farbami dýcha 2, 2018
Martina Štecová - Keď krajina farbami dýcha l, kombinovaná technika na papieri, 40 x 56 cm / 60 x 76
Read more.
Keď krajina farbami dýcha 1, 2018
Martina Štecová - Keď krajina farbami dýcha l, kombinovaná technika na papieri, 40 x 56 cm / 60 x 76
Read more.
Zátišie s poľnými kvetmi, 2017
Martina Štecová - Zátišie s poľnými kvetmi, kombinácia techník, plátno na kartóne, 40 x 30 cm, 2017
Read more.
Zátišie so slnečnicou, 2017
Martina Štecová - Zátišie so slnečnícou, kombinácia techník, plátno na kartóne, 40 x 30 cm, 2017
Read more.

ako nakupovať…

všeobecné podmienky sa riadia platnými zákonmi…

Ochrana súkromia

  1. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje podľa ustovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, za účelom poskytovania služieb na Portáli dobrovoľne a súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ustanovením tohto zákona.
  2. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na Portáli sprístupnené tretím osobám.
  3. Údaje o používateľoch Portálu použije Prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva meno a priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, ktoré si inzerent zadal sám vo svojom používateľskom konte.
  4. Používaním služby používateľ súhlasí so zhromažďovaním, spracovaním a používaním týchto informácií.
  5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených tretími stranami.

 

Záverečné ustanovenia

  1. Všeobecné podmienky portálu nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia. Používateľ a Prevádzkovateľ sa dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka spravovať Obchodným zákonníkom.
  2. Prevádzkovateľ má právo aktualizovať a inak upravovať služby Portálu bez predchádzajúceho upozornenia a súhlasom Používateľov, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov.
  3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť ustanovenia týchto Všeobecných podmienok portálu. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom uverejnenia na stránkach Portálu. Je v záujme Používateľa, aby si vo vlastnom záujme sledoval znenie týchto podmienok.

 

prajeme príjemný umelecký zážitok a úspešný nákup

 

miro pribiš