Radev Miroslav

Miroslav Radev - header
Miroslav RADEV

Miroslav-Radev-foto-autora-dielo

akad. mal. Miroslav Radev

narodený 12.1.1952 v Prahe. V roku 1970 ukončil štúdium na strednej škole umeleckého priemyslu v Sofii a v roku 1980 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Výtvarné umenie je reč, ktorou možno zdeliť zložité záchvevy duše iným dušiam. Nie je to ale priame zdelenie. Duše komunikujú neznámym jazykom. Je to reč sprostredkovaná. Cez rozum a emócie.

Oči vidia zobrazené predmety. Rozum sa pýta, prečo sú zobrazené a aký je medzi nimi vzťah. Skúsenosti potvrdia emocionálny náboj skrytý v metafore, empatia podnieti lásku a láskou je duša pohladkaná. Tak dochádza ku komunikácii duší prostredníctvom výtvarného umenia.

Výtvarné umenie je okrem iného aj vedeckou metódou, ktorou možno skúmať viditeľný a neviditeľný svet. Kompozícia nás učí, že všetko musí mať pevný základ. Svetlo a tieň poukazujú na dualitu sveta a že nič nemôže byť bez toho druhého. Teplé a studené farby hovoria o jednote protikladov a priestor – o relativite pojmov, o ilúzii potrebnej pri vytrvaní. Symbol a metafora – o spájaní totožného v rôznosti. Abstrakcia aktivuje archetypy zdedených emócií.

Aj obraz, ktorý sa nám nepáči je užitočný, pretože pôsobí ako katalyzátor emócií a ukazovateľ smeru, ktorý nie je náš.
Pri konzumovaní obrazu by sme mali brať na zreteľ, že krása je v pravdivosti a úprimnosti.

Obraz je múdrejší ako jeho autor, pretože nie len on je jeho tvorcom. Obraz je priesečníkom medzi minulosťou a budúcnosťou. Minulosťou, pretože každý výtvarník, napriek vlastnému rukopisu je konglomerátom vplyvov všetkých umelcov všetkých čias, ktorých obdivoval. Budúcnosťou, pretože jeho múzami sú jeho obavy, túžby a modlitby, ktorými pretrváva v súčasnosti.

Samotná existencia a podoba výtvarného umenia hovoria o stave medziľudských vzťahov, o národných preferenciách hodnôt, o jednote ľudstva a univerzálnosti emócií.

Nakoniec obraz je sakrálnym predmetom, pretože umelec reprezentuje určité spektrum obyvateľstva, ktorý uctieva božstvo na úrovni svojho poznania. A trh s umením hovorí o stave ekonomiky v krajine.

Miroslav Radev

Vystavoval: Slovensko – Košice, Bratislava, Prešov, Horný Smokovec
Bulharsko – Sofia, Stará Zagora
Česká republika – Praha
Nemecko – Berlín, Lipsko
Kuba – Havana
Indonézia – Jakarta

najnovšie diela autora pridané do našej galérie

Miroslav Radev – Popoluškine promócie, 2020

Miroslav Radev – Popoluškine promócie, olejomaľba na plátne, 40 × 40 cm, 2020

540,00 

Miroslav Radev – Príťažlivosť, 2020

Miroslav Radev – Príťažlivosť, olejomaľba na doske, 43 × 38 cm, 2020

540,00 

Miroslav Radev – Hľadanie počiatku, 2020

Miroslav Radev – Hľadanie počiatku, olejomaľba na plátne, 70 × 50 cm, 2020

840,00 

Miroslav Radev – Dedinská svadba, 2020

Miroslav Radev – Dedinská svadba, olejomaľba na paneli, 43 × 59 cm, 2020

840,00 

pozrite si všetky diela autora vystavené v našej galérii