Miroslav BUCHER - Portrét zeme, virtuálna výstava v galérii DIELO.EU


 

Kalvária
Kamenné more 2
Kamenné more
Línie


 

 

Miroslav Bucher

netúži šokovať originalitou. A predsa je umelcom, ktorý tvorí vysoko originálne diela. Originalita nie je iba výsledkom vznosného delenia jednotlivých nahor smerujúcich plánov, ale aj farebnej kompozície. Polia, červené terakotou, inokedy purpurovou červeňou, v spodných partiách obrazu prechádzajú do oranžovej a žltej... aby sa na vrchu pristrojili arabeskami tmavých modrých a zelených synteticky zachytených stromov. Alebo sa zelenými tónmi vznášajú k horizontu smaragdových hôr, kde sa zablysne blankyt neba. Alebo svietia zelenkavou žltou, aby sa prizdobili v diaľke zábleskom bielej a zamreli v granátovom tieni skalných stien. Alebo ... každý obraz prináša nové, obmenené, no vždy fascinujúce odhalenie.

V obrazoch umelca je toľko realizmu, koľko je v nich abstrakcie. Snáď preto je v nich obsiahnutá syntéza krajiny. Ale čo je najosobitejšie – syntéza nie je zbavená dekoratívnosti, pretože veľa kompozícií je možno vnímať ako vyrafinované, pôvodom z art nouveau, ornamentmi. Skupiny stromov, pásma lesov, vrcholy hôr tvoria kontrapunkty v kompozícii a sú súčasne zmyslové i zdobiace. Obrazy nenechávajú nikoho na pochybách, že sú to umelecké diela. Wyspianski povedal, že každé umenie je dekoratívne, alebo nie je umením vôbec.
Krajinomaľba Miroslava Buchera je preniknutá lyrizmom vychádzajúcim z nadchnutia krásou zeme, jej bohatstva foriem a farieb, jej potencie a sily a života ako takého. Umelec sa cíti byť súčasťou prírody, ktorú oslavuje farbami. Farbou a svetlom maľuje lyrický sonet o zemi.


Witold Turdza


 Autor nehodlá opustiť cieľ svojho snaženia, totiž vytvárať farbistý a komplexný „portrét zeme“, lebo verí, že ide o tému v podstate nevyčerpateľnú. V predchádzajúcich maľbách zaujal diváka osobito postulovanou koncepciou krajinomaľby, ktorá je v istom zmysle gotická a teda duchovná (spodný plán nazeraný zvrchu, zadný plán spredu, častá zvýraznená vertikalita formátu) a v istom zmysle nizozemská (väčšinu obrazovej plochy zaberá zem, čo je reverzné vo vzťahu k holandským krajinám 17. storočia, tak veľmi obľubujúcim oblohu). Bucher takisto zachoval mágiu a meditatívne pôsobenie veľkej prázdnej plochy – uvedomuje si, že zdanlivo prázdna plocha môže mať väčšiu výpovednú silu než koncepcia „horror vacui“. Zachováva zároveň monumentalitu a sklon k minimalizmu.
V nových dielach badáme záujem o zdôraznenie lineárneho aspektu. Krása posplietaných bičovitých línií je síce priamo odpozorovaná z prírody, nebráni nám to však asociovať noblesu secesného umenia. Zdá sa ďalej, že autor je čím ďalej tým viac fascinovaný textúrou, ktorá sa zdá byť akýmsi logickým vyústením úsilia po priblížení sa prírode a jej prirodzenej autorite plynúcej z hmotnosti, úsilia po splynutí maľby a prírody. Na jednej strane mu v tom pomáha samotná maliarska hmota vo forme bohatej pastozity, na strane druhej mohutné zbrázdenia pasty, akési preorávanie (a teda i nevedomé oplodňovanie) zeme a obrazu, čím vzniká nízky reliéf so systémom miniatúrnych kaňonov a teda akási „príroda v prírode“. Ide o obdobu gestickej maľby pracujúcej s farebným pigmentom, zatiaľ čo u Buchera sme svedkami fyzickej intervencie do hmoty, zvedavého „rozhovoru“ s krajinou. Systém vysokých pást a hlbokých brázd prináša mierny posun v interpretácii Bucherových krajinomalieb – blížia sa koncepcii vizionárskej krajiny.

Jozef Ridilla

 

 

 

Miroslav BUCHER - Portrét zeme, virtuálna výstava DIELO.EU


 

 

Zrod
Zima
Výhľad
Vlny
Vlnenie
Vinohrad ožíva
Tri koruny
Svetlo
Rytmy
Polia
Pod snehom
Oranžová zima
Moje miesto
Jarný príbeh
Jar v Karpatoch
Iba sa rodí
Ešte nekončí
Ako chce
Ako chce 2
Katedrála


 

Kompletnu výstavu  Miroslava Buchera - Portrét zeme na DIELO.EU najdete tu:


väčšinu vystavených diel si môžte počas výstavy zakúpiť, ceny na vyžiadanie

AKTUÁLNE V PONUKE 282 DIEL

odporúčame Vám navštíviť

kontaktujte nás

zavolajte

+421 907 909 237

napíšte

info@dielo.eu