Majoroši Ladislav

Na výtvarnej scéne východného Slovenska je Ladislav Majoroši prítomný od roku 1983. Ako výtvarník pôsobil v rôznych vzdelávacích a kultúrnych inštitúciách. Žije a tvorí v Sečovciach.

Štúdium:
Odbornú výtvarnú a pedagogickú kvalifikáciu získal dvoma vysokoškolskými štúdiami na Pedagogickej fakulte v Prešove UPJŠ v Košiciach, ktoré zavŕšil zložením rigoróznej skúšky.

Oblasť tvorby :
Umelecky sa venuje najmä voľnej maľbe, sporadicky komornej sochárskej a úžitkovej tvorbe.

viac v sekcii o autoroch…