Marcela Nagyová-Ľudrovanová – nová autorka v našej galérii

Marcela-Nagyová-foto-autoraMarcela Nagyová-Ľudrovanová

S radosťou Vám predstavujeme novú autorku v našej galérii. Diela pani Marcely Nagyovej-Ľudrovanovej sú stelesnením podstaty, princípov a hlavných výrazových prvkov abstraktného umenia. Podstatou výtvarnej abstrakcie je hra výtvarníčky podmienená jej vnútornou potrebou vyjadriť seba prostredníctvom hmotnej podstaty umeleckého diela. Svoju tvorbu autorka buduje na princípe anarchie, t. j. na princípe bez pravidiel a ohraničení, plne využívajúc možnosti materiálov a ich kombinácií, farebnej zložky a vo veľkej miere geometrických tvarov. Všetky tieto aspekty umelkyňa využíva k tomu, aby do hry svojej predstavivosti a pocitov a invencie vtiahla aj náhodných divákov – Nás. Nevnucuje nám otázky ani odpovede. Skôr v Nás podnecuje potrebu vnútorného dialógu so sebou samým. Vyzýva Nás na súboj s hranicami vlastnej fantázie a schopnosťou citlivo vnímať a spracovávať krehké podnety z okolia. Preto sú tieto obrazy akoby zázračným nápojom, ktorý každému z Nás môže chutiť inak a jedinečne aj napriek tomu, že všetci pijeme z toho istého pohára.
Dadaistická poézia Marcely Nagyovej-Ľudrovanovej je vyskladaná z geometrických tvarov a ich variácií, z ktorých si autorka vytvorila vlastnú abecedu. Vydala sa tak na cestu hľadania vlastného umeleckého prejavu a výrazu.

Pozývam Vás teda na prechádzku po chodníčkoch v krajine tvorby Marcely Nagyovej-Ľudrovanovej. Je len na Vás, ako pozorne si budete všímať okolie a koľko pekných pohľadov si doprajete a ukoristíte pre seba samých. Je totiž z čoho si vyberať!

Jana Švantnerová

 

Viac o autorke si prečítajte v sekcii o autoroch.

Všetky diela Marcely Nagyovej-Ľudrovanovej vystavené u nás si môžete pozrieť tu… 

Related Posts