Day: 18. februára 2019

Marcela-Nagyová-Ľudrovanová-Fragnenty-1-kombinovaná-technika-papierová-koláž

Marcela Nagyová-Ľudrovanová – nová autorka v našej galérii

Marcela Nagyová-Ľudrovanová S radosťou Vám predstavujeme novú autorku v našej galérii. Diela pani Marcely Nagyovej-Ľudrovanovej sú stelesnením podstaty, princípov a hlavných výrazových prvkov abstraktného umenia. Podstatou výtvarnej abstrakcie je hra výtvarníčky podmienená jej vnútornou potrebou vyjadriť seba prostredníctvom hmotnej podstaty umeleckého diela. Svoju tvorbu autorka buduje na princípe anarchie, t. j. na princípe bez pravidiel a […]

Read more