Vianočný salón – DIELO.EU 2020

salon-dielo.eu-caraffka-tlacova-sprava

Vianočný salón – DIELO.EU 2020

  Vo výstavných priestoroch mestskej galérie Caraffka bude od 8. decembra 2020 do 24. januára 2021 sprístupnená výstava VIANOČNÝ SALÓN – DIELO.EU 2020. Svojou tvorbou sa v nej predstavujú autori zapojení do virtuálnej galérie www.dielo.eu zameranej na súčasné slovenské výtvarné umenie, ktorá prezentuje, propaguje a sprostredkováva predaj umeleckých diel. Riadi ju Mgr.  Miroslav Pribiš, ktorý je organizátorom podujatia v spolupráci s kurátorom výstavy PhDr. Jánom Bartkom.

  Je to vskutku výstava salónového typu. Dvadsiati výtvarníci s viac ako päťdesiatimi dielami – maľbami, grafikami a sochami prezentujú rozmanité výtvarné žánre – abstrakciu, figúru, zátišie, krajinu a iné. Rovnako pestré je aj ich štýlové vyjadrenie – realistické i abstraktné, štylizované aj expresívne, spontánne aj konštruované, hravé či špekulatívne.

  Dnes, keď verejnosť prijíma v obavách priame ľudské kontakty i kontakty s umením a vytláča ho do online priestoru či virtuálnej podoby, Vianočný salón DIELO.EU 2020 v Caraffke prichádza s obráteným gestom – autori vystúpili z online priestoru, aby vstúpili do reality.

Related Posts