Turzák Tomáš

Tomáš Turzák - header2
Tomáš TURZÁK

Tomáš Turzák - foto autora

PaedDr. Tomáš Turzák PhD.

Tomáš Turzák sa narodil v roku 1984 v Poprade. V máji 2007 ukončil štúdium v odbore Pedagogika – Výtvarná výchova na PF UKF v Nitre. V súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Katedre pedagogiky a lektor v oblasti didaktiky výtvarnej výchovy.

Za sebou má 23 autorských a kolektívnych výstav tvorby doma, a v zahraničí (Chorvátsko, Česká republika, Poľsko). V rokoch 2014, 2016 a 2018 absolvoval prednáškové a študijné pobyty v zahraničí na pôde univerzít v Rakúskom Linzi, v Portugalsku – Porte a v Litve – vo Vilniuse. Je tiež autorom dizajnu viacerých obálok odborných publikácií vydaných v domácich a zahraničných vydavateľstvách.

Hľadanie svetla a zobrazenie farebných reflexov v prírodných výjavoch tvorí základ tvorby. V priestorových kompozíciách dominuje príroda a s ňou spojená architektúra – hory, stromy, hranaté stavby, ktoré autor podvedome harmonizuje a transformuje do novej podoby. V obrazoch autora je „ekologický” a nadčasový podtón. Harmónia, úcta k prírode, k dielu našich predkov, ku človeku. Motív vzpriamenosti, symbol rastu a tryskania prírodných síl viditeľne ovplyvňuje autorove väčšinou výškovo koncipované kompozície plné expresie a zároveň precítenosti. Zjednodušené tvaroslovie, často iba výtvarný znak, symbol, v podobe kmeňa stromov, skalnej steny, gesto, linie, prezradzujú vždy osobný prežitok situácie, miesta a tvarov. Základným stavebným kameňom týchto kompozícií je LÍNIA a FARBA. Autor sa vyjadruje spontánnym maliarskym rukopisom pre ktorý sa vžil termín „expresívny jazyk”.
Mgr. Vratislav Matoušek

Autorské a skupinové výstavy tvorby:
– Výber z tvorby – pastel (Spišská Sobota, máj – jún 2005)
– Mojimi očami (Poprad, december 2005 – január 2006)
– Dva pohľady, (Spišská Sobota, jún – júl 2007)
– Živel zem, (Kežmarok, Barónka, október – november 2007)
– Hory a zem, (Spišská Sobota, jún – júl 2009)
– Potulky Spišom, (Kežmarok, Barónka, september – október 2009)
– Poprad v expresii, (Renesančná zvonica – Poprad, október 2009 – jún 2010)
– Výber z tvorby – 2010, (GRAND HOTEL – Vysoké Tatry, december 2010 – marec 2011)
– Ku koreňom), (Spišská Sobota, jún – júl 2011)
– Jaroslav Balvín (fotografie), Tomáš Turzák (obrazy), DNM v Prahe, február – marec 2012
– Romi i život, (Galeria «Dom na žalu» Ugljan – Preko, Chorvátsko, jún – júl 2012)
– Výstava v rámci konferencie InteRRa 18, (Katolícka univerzita v Ružomberku, 29. 11. 2012)
– Salón výtvarníkov 2013 – 17. ročník, (Hrad Červený kameň, máj 2013)
– Medzinárodná výstava v Zadarskej národnej knižnici, (Zadar, Chorvátsko, august 2013)
– Výber z tvorby – po 10 rokoch, (Spišská Sobota, apríl – máj 2014)
– Mozaika z tvorby Tomáša Turzáka, (Žilina, jún 2015)
– Wielokulturowość w fotografii i malarstwie, (Cieszyn, Poľsko, jún 2015)

najnovšie diela autora pridané do našej galérie

Tomáš Turzák – Zobor v oranžovom, 2024

Tomáš Turzák – Zobor v oranžovom, akryl na plátne, modelovacia pasta a podmaľba, 90 x 70 cm, 2024

850,00 
predané

Tomáš Turzák – Panoráma Tatier na jeseň, 2023

Tomáš Turzák – Panoráma Tatier na jeseň, akryl na plátne a modelovacia pasta, 140 x 50 cm, 2023

Tomáš Turzák – Kobylia a Temnosmrečinská dolina, 2023

Tomáš Turzák – Kobylia a Temnosmrečinská dolina, akryl na plátne a modelovacia pasta, 120 x 80 cm, 2023

1.200,00 

Tomáš Turzák – Zo Zamaguria, 2023

Tomáš Turzák – Zo Zamaguria, akryl na plátne a modelovacia pasta, 120 x 110 cm, 2023

1.600,00 

pozrite si všetky diela autora vystavené v našej galérii