Černáková Viera

Viera Černáková - banner
Viera ČERNÁKOVÁ

Viera Černáková - portret autorky

Viera Černáková

Tvorbu Viery Černákovej by sme mohli prirovnať k Wágnerovskému ideálu tzv. Gesamtkunstwerku, t.j. Súhrnnému umeleckému dielu, ktoré je prestúpené zložkami kresby, maľby, plastiky, textilu, princípmi uplatňovanými v architektúre vo vzájomnej harmónii vytvárajúcej obdivuhodný celok konvenujúci s autorom, divákom i prostredím.

Tematika tvorby v jej rôznych výrazových prostriedkoch je zameraná na symboliku makro a mikrokozmu, prírodné rytmy, poéziu, hudbu a pod.
Textilná tvorba výtvarníčky má objavný charakter a je ojedinelá v rámci doteraz používaných textilných techník.

Tvorba Viery Černákovej má v sebe veľkú výrazovú silu a tajomnosť, či už sa jedná monumentálne dielo, alebo o artefakt drobných rozmerov.

PhDr. Gabriela Vizdalová – Haščáková

Viera Černáková sa narodila v 1940 v Banskej Bystrici.
V rokoch 1958 – 1963 študovala na FF Univerzity J.A. Komenského v Bratislave na katedre Vv., prof. Eugen Lehotský a v r. 1968 jeden semester na FF v Prešove Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach.

Súčasťou autorkinho pôsobenia bola aj činnosť výtvarného pedagóga, ktorú v rôznych časových intervaloch striedala so slobodným povolaním (LŠU – Výtvarný odbor – t. č. ZUŠ, Stavebná fakulta Vysokej školy technickej – kresba, Stredná Umeleckopriemyselná škola – t. č. ŠUV – grafika, Súkromná Stredná Umelecká Škola Filmová

Viera Černáková sa venuje kresbe maľbe, textilu, plastike. Jej tvorba je zameraná na dotváranie interiérov. Realizovala viaceré diela v súkromných i komerčných interiéroch v Bratislave, Prahe, Košiciach a i.

Samostatné výstavy
1977 – Košice – Dom odborov VSŽ – Textilné objekty a kresby
1978 – Bratislava – Galéria mladých – Textilné objekty a kresby
1985 – Košice – Klub architektov a výtvarných umelcov – Kresba, maľba
1988 – Košice – Klub architektov a výtvarných umelcov – Výber z tvorby
1989 – Praha – Ústřední klub školství a vědy –Textilné objekty
1991 – Banská Štiavnica – Galéria Rubigall – Textilné objekty
1995 – Košice – Východoslovenská galéria – HUDBA – SVETLO – VESMÍR – medené objekty a kresby
2001 – Košice – galéria BOD – Výber z tvorby
2006 – Bratislava – K. Gallery – INTERIÉROVÉ OBJEKTY – kameň, kov, textil
2008 – ARS AETERNA letný festival umenia – maľba, kresba – kostol sv. Štefana Kráľa v Novej Kelči
2010 – Košice – Múzeum Vojtecha Löfflera – Prierez tvorbou

Účasť na mnohých kolektívnych domácich aj zahraničných medzinárodných výstavách.

najnovšie diela autora pridané do našej galérie

Viera Černáková – Expanzia, 2023

Viera Černáková – Súzvuk, Individuálna textilná technika – napnuté ľanové plátno na drevenom ráme – použitie rôznych druhov špagátu, meď, medené nite a priadza, 83 x63 x 8 cm, 2023

2.990,00 

Viera Černáková – Harmónia, 2022

Viera Černáková – Harmónia, Individuálna textilná technika, napnuté ľanové plátno na drevenom ráme – použitie rôznych druhov priadze, oceľ, 87 x 37 x 7 cm, 2022

1.890,00 

Viera Černáková – Kontakt, 2021

Viera Černáková – Kontakt, individuálna textilná technika, napnuté ľanové plátno na drevenom ráme, použitie rôznych druhov špagátu, medené nite, priadza, meď, 50 x 50 x 7 cm, 2021

990,00 

Viera Černáková – Zrod, 2017

Viera Černáková – Zrod, individuálna textilná technika – špagát, drevo, meď, 25 x 16 x 16 cm, 2017

290,00 

pozrite si všetky diela autora vystavené v našej galérii