Prokopovič Martin

Martin-Prokopovic-foto-autora

Martin Prokopovič – maliar, grafik, architekt

Narodený v Prešove, 1968, Štúdium FaSTU – prof. J. Keppl, VŠVU – odbor grafika, prof. V. Popovič

 

Architektúra v dejinách umenia dominovala a zároveň spájala rôzne výtvarné disciplíny. Od novoveku sú jednotlivé výtvarné špecializácie svojbytnejšie. Z architektov sa stávali významné umelecké osobnosti. Vďaka ich štúdiu, poznaniu a schopnosti uplatňovať jednotlivé výtvarné disciplíny v jednom architektonickom celku. Spoznal som jedného talentovaného z nich. Perfektného kresliara figuralistu, tvorcu výtvarných diel kultivovanosti i radosti. Martin Prokopovič je všestranný tvorca. Zaujalo ma jeho maliarske i trojdimenzionálne umenie, ktoré nazývame geometrickou abstrakciou, ale i množstvom iných výrazov. Hodnoty tohto štýlu, ktorý má množstvo zberateľov a obdivovateľov, vychádzajú z estetiky kultivovanosti, harmónie, čistoty výrazu. V mnohom je estetickým obohatením interiérov. U Martina však prekračuje toto hodnotenie tým, že objavuje a maľuje jeho ďalšie možnosti. Často príbehy, fantastkné metafory, provokujúce farebné kombinácie. Martin pracuje s takmer dokonalou líniou. Často aplikovanou v monochrome, inokedy vo farebnej kráse. Úspešne stavia na harmónii, nových lineárnych kompozíciách, buduje z nich geometrické diela na rozhraní maľby – sochy – architektúry. Martin je mimoriadny tvorca, ktorého diela sú okrem súhry a originality, nositeľom hlbšieho zážitku. Ako keď krásu prírody, či ľudského jedinca nie len vizuálne vnímaš, ale aj prežívaš, cítiš a poznáš, že ťa obohacuje.

PhDr. Ľuboslav Moza, PhD

 

všetky diela autora …