Bucher Miroslav

miroslav bucher

Miroslav Bucher

Špecifikum a hodnota krajinárskej tvorby maliara Miroslava Buchera spočíva paradoxne v tom, že krajina v jeho poňatí je predovšetkým obrazom zeme v užšom zmysle slova. Pojem konkrétnej krajiny sa uňho nekryje s topografickou vecnosťou a presnosťou, relevantným prvkom, ktorý určuje povahu genia loci a zároveň spája všetky konkrétne krajinné organizmy je zem, pôda. A práve vnútorné ústrojenstvo krajiny, skôr tušené než videné, dáva maliarovi pocit umeleckej slobody a umeleckej licencie.
Mohutný efekt vznešenej nádhery materiálne postulovanej krajiny dosahuje Bucher trojakými prostriedkami: 1) maliarsky, 2) kompozične a 3) inštalačne, v niektorých prípadoch všetkými menovanými spôsobmi súčasne.
1) Naturalistický prvok vysokej pasty s nadýchanou poréznou štruktúrou sa uplatňuje na veľkých plochách. Expresívny účinok tohto typu maľby je vystupňovaný využitím kontrastu rozsiahleho textúrovaného poľa s hladko pojednanými poľami menšími. Technika impasto sa však u Buchera nespája len s predstavou hmotnosti, nakoľko je niekedy reverzne použitá v partiách oblohy. Sýtej a robustnej farebnej škále dodáva výslednú svetlosť akrylová podmaľba opatrená akrylovým lakom.
2) Kompozičné vzťahy smerujú k výraznému monumentálnemu účinku, k čomu prispieva i tendencia k minimalizmu. Ak v holandskej krajinomaľbe 17. storočia obloha často zaberá 4/5 obrazovej plochy, Bucher tento pomer prevracia v prospech zeme, pretože v nej nachádza rovnakú tvárnosť i symboliku ako Nizozemci v topografii mračien. Vysoko položený horizont ukrýva nielen geologické vrstvy a životodarnú pôdu, ale i spomienky krajiny i človeka zakliate do farebne i tonálne prebohatých „preoraných“ polí, z ktorých sa uvoľňuje mystérium krajiny, tak, ako ho umelec prežil, precítil a namaľoval, aby ho s nami zdieľal.
Autor často volí do značnej výšky rozvinutý vertikálne pozdĺžny formát, pri ktorom sa mimovoľne núka asociácia s krídlom gotického oltára a teda i možná snaha sakralizovať krajinu. Pri čítaní takejto obrazovej plochy zhora nadol dochádza k zmene perspektívy, k vnímaniu z nadhľadu. Výsledkom je dramatický efekt priamej konfrontácie – divák je krajinou pohlcovaný a ovládaný.
3) Veľkolepým dojmom pôsobia diela zložené z dvoch, troch či štyroch častí. Intenciou (okrem evokácie oltárnych diptychov, triptychov a polyptychov) bolo dozaista ukázať, že krajinu (i skutočnosť ako takú) možno vnímať v podobe izolovaných optických epizód, no ich zmysel spočíva až v zapojení do celku. V tomto chápaní sa krajinomaľba javí ako prostriedok širšej komunikácie.

Veľké kvality dosahuje Bucher v dielach, do ktorých umiestňuje niekoľko menších farebných dominánt. V týchto kompozíciách sú farebné plochy zreteľne obrysované, čím sa núka porovnanie s emailom, takže možno hovoriť o určitých šperkárskych kvalitách maľby. Nech už uprednostníme akúkoľvek polohu maliarovho diela, treba zdôrazniť, že jeho tvorba je kvalitatívne vyrovnaná, kultivovaná a bez snáh nadbiehať väčšinovému vkusu.

Vyštudoval odbor monumentálna maľba v architektúre a scenografii na Umelecko-priemyselnej škole v Brne u profesora Coufala.Neskôr sa presťahoval do Košíc, kde pôsobil až do roku 1992.V tom čase sa zaoberá najmä keramikou a to drobnou ako aj záhradnou a monumentálnou. Významná je v tom čase výstavnícka tvorba a propagačná grafika. Pre Slovenské Technické múzeum a Východoslovenské múzeum v Košiciach vytvoril mnohé expozície a výstavy. V roku 1992 sa usadil v Lipanoch v Sabinovskom okrese a jeho tvorba sa stále viac orientuje na maľbu a to najmä krajinomaľbu. Je členom Umeleckej Besedy Slovenskej.

Samostatné výstavy :

Košice 1983 / keramika /
Lipany 1993 / maľba /
Bardejovské kúpele 2002 / maľba /
Sabinov 2003 / maľba /
Lipany 2003 / maľba /
Košice Tech. Muzeum 2004 / maľba /
Siedlce – Poľsko 2004 / maľba /
Wengrów – Poľsko 2004 / maľba /
Liw – Poľsko 2004 / maľba /
Litovel – Česko 2004 / maľba /
Zábřeh – Česko 2005 / maľba /
Piešťany – Kúpele 2007 /maľba /
Varšava – Slovenský inštitút 2007 /maľba /
Malacky 2007 /maľba/
Stará Ľubovňa 2008 /maľba/
BWA-galeria „u Jaksy“ Pl.2009 /maľba/
Bratislava-NKÚ 2009 /maľba/
Prešov Šarišská galéria 2009 /maľba/
Považská Bystrica MG ART 2010 /maľba/
Galeria Art + Wein Otthenthal Rakúsko 2012 /maľba/
Muzeum Trebišov 2012 /maľba/
Galeria UNA Bjäred – Švedsko 2012 /maľba/
Galeria Ozolins´Jurmala-Lotyšsko 2013 /maľba/
Galeria BLOOM Divín 2014/maľba/
Galeria Schos Gribenof Greifswald Nemecko 2014 /maľba/
Lipany 2015 /maľba/
Galeria UNA Švédsko 2015 /maľba/
Mestské muzeum Jurmala 2016 /maľba

všetky diela autora …