Rešovská Margita

Margita Resovska - portret

Mgr. MARGITA  REŠOVSKÁ

NARODENÁ:         17.2.1954 v Trstenom pri Hornáde (okr.Košice)

ŠTÚDIÁ:                1969 – 73   Stredná škola umeleckého priemyslu v Košiciach, odbor aranžérstvo – výstavníctvo

1974 – 79  Katedra Výtvarnej výchovy, Filozofická fakulta v Prešove, UPJŠ v Košiciach

Po absolutóriu pôsobila na Oddelení zdravotnej výchovy OÚNZ v Prešove. Od roku 1989 do roku 2014 pôsobila na Oddelení dokumentácie a správy zbierok v Šarišskej galérii v Prešove

Výtvarné aktivity:

10 samostatných výstav, cca 30 kolektívnych výstav doma i v zahraničí, účasť na 20 medzinárodných výtvarných plenéroch. Venuje sa hlavne krajinárskym motívom a zátišiam v technikách akvarel a jeho kombinácie, pastel, akryl, tiež propagačnému výtvarníctvu a knižnej ilustrácii. Žije v Prešove

VÝSTAVY individuálne:

1999  Bardejov, Šarišské múzeum, Margita Rešovská – Akvarely skladačka, text Dr. M.Lovacký

2000  Košice, Larus, Café Varšan, Margita Rešovská – Nostalgia

2006  Prešov, Reštaurácia Platan, Margita Rešovská – Akvarelová tvorba

2008  Vranov n/T., HZOS, Akva.mar.ín (s Máriou Lenárdovou) skladačka, text Mgr. A.Derfiňáková

2009  Prešov, KAIM FNsP J.A.Reimana, Margita Rešovská – Okno do krajiny  (kurátorka výstavy D.Skopárová)

2010  Prešov, Kníhkupectvo Jules Verne (s M.Lenárdovou, J.Osvaldom, J.Mattom) skladačka, plagát

2011  Prešov, DJZ-Šarišské osvetové stredisko “Prepojenia” (Margita a Ján Rešovskí – Maľba a plastika) skladačka, kurátorka Janetta Langová

2013  Krakow (Poľsko), Galéria slovenského umenia Spolku Slovákov v Poľsku, “Ozvena-Echo” (Margita, Jaroslav, Ján Rešovskí) katalóg, kurátorka výstavy D.Skopárová

2015  Prešov, Centrum ukrajinskej kultúry, Margita Rešovská-Výber z tvorby, máj 015, plagát

2015  Prešov, Galéria Abilympiáda, Margita Rešovská – Záznamy krajiny, sept. 2015

 

VÝSTAVY kolektívne:

1999  Prešov, AB Art Gallery – Výstava prešovských výtvarníkov

2002  Prešov, Šarišská galéria – Letná a Vianočná výstava

2003  Prešov, Šarišská galéria – Letná výstava

2004  Bratislava, Galéria MIRO – Predajná výstava

2005  Prešov, Šarišská galéria – Plenér pre talentovaných, ale nesmelých

2006  Prešov, Galéria Átrium – 2.ročník medzinárodného mestského plenéru Prešov
Košice, VSM, Dolná brána – Košice ako ich vidím Košice,
Verejná knižnica J. Bocattia – Z medzinárodného maliarskeho plenéru Košice
Prešov, Galéria Átrium, Vianočný predajný salón

2007  Prešov, Galéria na Hlavnej 44 – Prešovský salón ´07
Prešov, Šarišská galéria – Z mestských plenérov
Chust, (Ukrajina) Mestská galéria, Chustart ´07 (katalóg)

2008  Sarospatak (Maďarsko), Dom kultúry
Košice, MÚ, Poplenérová výstava s medzinárodnou účasťou (katalóg)

2009  Miškolc, Múzeum Otto Hermana, LátKÉP – városKÉP
Košice, VSM – Dolná brána, Výstava z medzinárodného plenéru Košice ´08,
Sanok (Poľsko) – repríza
Prešov, Galéria Abilympiáda, Prešovskí výtvarníci
Prešov, Café Za siedmimi oknami, Plenér pre talentovaných, ale nesmelých (skladačka)

2010  Sanok (Poľsko), Medzinárodná poplenérová výstava (katalóg)

2011  Miškolc, Maďarsko, Z plenérov
Prešov, KM, Prešovské výtvarné spektrum

2012  Sanok (PL), Dom kultury, Kobiety kreatiwne  (skladačka)

2013  Košice, Miškolc, Košice ako ich vidíme

2014  Krosno (PL) BWA, Umelecké trhy pohraničia (katalóg)

2015  Sanok (Poľsko) Sanocký dom kultúry, Kobiety kreatiwne-Kwiaty
Prešov, Caraffova väznica, Bienále maľby 2015
Nyíregyháza (Maďarsko), Kultúrne centrum Váci Mihálya, Poplenérová výstava
Prešov, Átrium, Výstava k 10.výročiu vzniku Galérie Átrium (katalóg)

2016  Košice, Dom seniorov,
Kujavy (ČR), Galéria Grunt, Poplenérová výstava Fulnek-Kujavy

 

ÚČASŤ NA PLENÉROCH:

2000 – 2009 Plenéry pre talentovaných, ale nesmelých (ŠG Prešov, pod vedením doc. Juraja Kresilu)

2005  Orebič (Chorvátsko) Plenér ZUŠ v Prešove

2006  Prešov, II. medzinárodný maliarsky plenér Prešov ´06
Košice, O. ročník medzinárodného plenéru neprofesionálnych výtvarníkov – Košice ´06 (skladačka)

2007  Sarospatak, (Maďarsko), Plenér pre výtvarných pedagógov
Chust, (Ukrajina) Chustart ´07

2008  Košice, I. ročník medzinárodného plenéru OZ K-art (skladačka)

2009  Miškolc (Maďarsko), Medzinárodný mestský plenér
Drienovec, Medzinárodný výtvarný plenér

2010  Sanok (Poľsko) Medzinárodný výtvarný plenér
Vyšné Ružbachy, Ružbašská výtvarná jeseň – medzinárodný plenér (skladačka)

2012  Iwonicz (Poľsko) Medzinárodný výtvarný plenér

2013  Marghita-Sinteau (Rumunsko), Medzinárodný výtvarný plenér
Košice, Medzinárodný výtvarný plenér
Lesnica, Cezhraničná spolupráca (SR-PL)

2014  Krosno (Poľsko)”Umelecké trhy pohraničia”

2015  Nyíregyháza- Sóstó, Maďarsko, 1.medzinárodný výtvarný plenér
Domaša – Dobrá, 0.ročník medzinárodného výtvarného plenéru
Štrbské Pleso – K-art Košice, Medzinárodný výtvarný plenér

2016  Miškolc (Maďarsko)
Stropkov, Medzinárodný maliarsky plenér (skladačka)
Fulnek- Kujavy (Česká republika ),1.Medzinárodný výtvarný plenér
Štrbské Pleso-Košice, 10.medzinárodný maliarsky plenér
Orzechowka (Poľsko), Medzinárdný výtvarný plenér

 

Ilustračná tvorba:

1985-87  Ilustrácie v bulletíne OÚNZ v Prešove

2009-10  Ilustrácie ku knihe rozprávok Magdalény Pavlišínovej Modrý vlk a Zo zelenej lúky

2014   Kolektív autorov: Srdce v sieti, básne Alexandra Tokarčíka

 

DIELA V ZBIERKACH:

KM Prešov, ŠM Bardejov, MÚ Košice, Galéria Átrium Prešov, MÚ Prešov, K2 Košice, K-art Košice, MG Chust, Iwonicz-Zdrój, Kós Ház Miškolc, CK Nyíregyháza, MÚ Stropkov, MÚ Fulnek, Penzión Kosodrevina Štrbské Pleso, a v mnohých súkromných zbierkach doma i v zahraničí

 

všetky diela autora …