Kolčáková Běla

Běla Vavrdová Kolčáková foto autorky

Běla Kolčáková

sa narodila 27.septembra 1937 v Prahe. Študovala na tamojšej Akadémii výtvarných umení u prof. Vlastimila Radu (1957-1963). Po štúdiách odišla so svojím manželom Ignácom Kolčákom na Oravu. Ich spoločné výtvarné a kultúrno-spoločenské pôsobenie zanechalo v tomto regióne nezmazateľné stopy. Od roku 1978 žije a tvorí v Bratislave. Dolnokubínske i bratislavské pôsobisko zasvätila Běla Kolčáková predovšetkým voľnej ateliérovej tvorbe. Venuje sa nielen maľbe, ale aj kresbe, knižnej ilustrácii, koláži a tapisérii. Jej dielo predstavuje originálnu názorovú jednotu a vývinovú logiku. Vo svojej zrelej podobe ho charakterizuje imaginárny svet snov a rozprávkových predstáv, kde irónia a prvky absurdnosti nadreálneho sveta majú svoje – v konečnom dôsledku – ľudsky prívetivé posolstvo. Vývin jej umeleckej osobnosti je cestou k poetickému, lyricko-epickému vyjadreniu subjektívnych pocitov, krehkého ľudského vnútra, ale aj cestou hlbinami ľudského intelektu, púťou k prepotrebnému dialógu. Veľmi výstižne to vyjadrila sama autorka: „Obraz alebo socha , jediné zo všetkých druhov v umení, nemajú priebeh v čase. Hudba, román, dráma – to všetko má začiatok, vyvrcholenie, koniec. Obraz musí mať toto všetko v sebe zakódované do jedného okamihu. Musí v sebe ukrývať tajomstvo minulosti aj budúcnosti. Provokuje k otázkam, na ktoré si každý sám hľadá odpoveď. S dobrým obrazom sa dá viesť dialóg celý život.“ Z povedaného vyplýva, že maliarka sa zaujíma najmä o vystihnutie vnútorného napätia a pocitu prežívanej chvíle, ale aj o jej významovú mnohovrstevnú rovinu. Figúry na jej obrazoch existujú v imaginárnej krajine. „Sociálno, obyčajne familiárne alebo mýticky ladené, sa z prírodného vynára, vystupuje z neho a pôsobí v v ňom ako jeho najjedinečnejšie špecifikum, ktoré zvlášť po línii ženskej prírodného princípu s prírodou splýva.“ (Pavol Sika v katalógu Běla Kolčáková – Za zrkadlom, Nitrianska štátna galéria, 1991). Tieto slová výstižne interpretujú to, čo sa v maliarkiných obrazoch odohráva. V celku slovenského výtvarného umenia predstavuje Běla Kolčáková výraznú osobnosť slovenského maliarstva, reprezentujúcu jeho poeticko-imaginárne tendencie.

pozrite si Portrét maliarky Běly Kolčákovej v archíve Televízie TA3

všetky diela autorky …