Bokor Tomáš

Tomáš Bokor - foto autora

Mgr. art. Tomáš Bokor
V umení sa niektorí umelci vynímajú svojou nezastaviteľnou túžbou objavovať hĺbky a šírky ľudského vnútra a jeho interakcií so svetom okolo. Tomáš Bokor je jedným z takýchto jedinečných jedincov, ktorý sa dotýka rôznych smerov umenia – od maľby po fotografiu – s neustálym záujmom o presahy histórie a súčasnosť, konštrukciu a dekonštrukciu, urbanizmus, ľudské hodnoty a podstatu života samotného. Tomášova umelecká tvorba je fascinujúca mozaika, ktorá zahrňuje stovky diel, z ktorých každé má svoj vlastný príbeh a odkaz. Tomášove maľby sa pohybujú od akvarelov, ktoré zachytávajú pohyb a emócie, až po doslova ťažké reliéfne obrazy vytvorené z omietky. Táto rôznorodosť štýlov a médií odráža jeho komplexný pohľad na umenie a jeho schopnosť prenášať hĺbku myšlienok cez rôzne vizuálne formy. Tomášova maľba nie je iba estetickým prejavom, ale aj prostriedkom pre spoločenské komentáre. Jeho diela sa často venujú kontrastom a paralelám medzi minulosťou a súčasnosťou. Vidí svet ako kontinuálne prelínajúci sa prúd dejín, kde predošlé udalosti ovplyvňujú to, čo prežívame dnes. Jeho urbanistické kompozície často vytvárajú priestor pre reflexiu nad vzťahmi medzi mestom a človekom, pričom poukazuje na zmenu urbanizmu a jeho dopady na individuálnu identitu. V širšom zmysle je jeho tvorbou neustále tkanie siete ľudských hodnôt a skúseností. Jeho diela hľadajú odpovede na otázky o živote, láske, spoločnosti a zmysle existencie. Každá maľba alebo fotografický záber je ako malý fragment veľkého mozaikového obrazu, ktorý sa snaží zachytiť podstatu ľudského bytia vo všetkých jeho sférach.

Tomášova umelecká dráha nezačala náhodou. Študoval maľbu a fotografiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a jeho talent a oddanosť umeniu sa postarali o to, že jeho diela sa mohli prezentovať na výstavách v Európe a Ázii. Jeho práce nájdeme v galériách, aj súkromných zbierkach.

Tomáš Bokor je maliar a fotograf, ktorý svojou tvorbou otvára okno do hlbokých dimenzií ľudskej existencie. Jeho umelecké diela nás nabádajú k premýšľaniu, diskusii a reflexii, čím sa stáva dôležitým hlasom v modernom svete umenia.

 

Tomáš Bokor narodený 6. júna 1987

Vzdelanie

2006 – 2010 – Univerzita Komenského v Bratislave – Pedagogická fakulta – učiteľstvo výtvarnej výchovy a histórie – bakalárske štúdium ukončené štátnou skúškou 15. 1. 2010.
2010 – 2012 – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave – katedra fotografie a nových médií – Laboratórium fotografie – prof. Ing. Mgr. Ľubomír Stacho – doplnkové štúdium.
2016 – 2018 – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave – katedra maliarstva – 4. Ateliér – prof. Ivan Csudai, akad. mal. – magisterské štúdium.

Práca

2006 – 2011 – kamenárstvo H&B kameň – procesy riadenia, výroby a remesla v malej firme.
2011 – 2013 – fotograf – Ringier Axel Springer.
2013 – 2014 – fotograf – SITA Tlačová agentúra.
2011 – súčasnosť – fotografovanie divadelných predstavení pre Divadelný ústav SR, Štúdio 12, Slovenské národné divadlo, Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, Elledanse, Divadlo
LAB, Divadlo Pakt a.i..
2014 – 2023 – oficiálny fotograf Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
2022 – 2023 – hlavný radca – Oddelenie strategickej komunikácie komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí slovenskej republiky. Od roku 2021 editor a kreatívny vedúci magazínu Art.Ex – kultúrna diplomacia (číslo 1 – 5).

Výstavy

2011 – Visual changes of Slovakia, Galéria Artotéka, Bratislava (SVK).
2011 – 20. anniversary of Hipotherapy, Dom Rosa, Bratislava (SVK).
2011 – Soul of country, country in soul, Brno (CZE).
2011 – Asbesthos holiday, Brno (CZE).
2011 – 20. anniversary of Hipotherapy, GALNACH, Bratislava (SVK).
2012 – Mountainer Pavol Marek, Trenčín (SVK).
2012 – Actual Selection, Trnava (SVK).
2012 – Soul of country, country in soul, Prague (CZE).
2012 – Fstop and guests, Kafe Kokpit, Prague (CZE).
2012 – Three workshops, Slovak nationl gallery, Bratislava (SVK).
2013 – Poslúchaj/Szótfogadj/Obey – Šamorín (SVK).
2014 – Remembers of Korona – Šamorín (SVK).
2014 – Illiteráció (Iliteration) – Šamorín (SVK).
2015 – Scenic dance – Šamorín (SVK).
2015 – Tomáš Bokor, -8- , Šamorín (SVK).
2016 – Nepál po zemetrasení – Slovenské národné divadlo – Bratislava (SVK).
2016 – Fiktív Opció (Fictive option) – Šamorín (SVK).
2016 – Na hrane/On the edge/A penge élén – Šamorín (SVK).
2017 – Konfrontations – Gallery F17 – Bratislava (SVK).
2018 – Masters degree exhibition – House of Arts – Bratislava (SVK).
2019 – Deadlock – Pistori palace – Bratislava (SVK).
2021 – Waves – Online presentation – Slowakisches Institut Wien (AUT).
2021 – Chceli sme len Koláč – Mlsná Emma – Pezinok (SVK).
2021 – Tasting – Viecha pod hradom – Bratislava (SVK).
2021 – Waves – Istitutto Slovacco – Roma (ITA).
2022 – Quattro Stagioni – Slovakisches Institut Wien (AUT).
2022 – From the Basement – Bohéma Gallery – Bratislava (SVK).
2023 – Urban Leporelo – Art Books Coffee – Bratislava (SVK).

všetky vystavené diela autora v našej galérii…