Category

oznamy
header_new

Jonsy GÁLL – Obrazne povedané, pozvánka na výstavu

Odvážne farby, plné života sa dotýkajú prostých motívov, ako je...
Jeho umelecký záujem je sústredený na krajinomaľbu. V impresívne a...
Autor odkazuje na zrastenie človeka so zemou, s genézou a...
Tomášova maľba nie je iba estetickým prejavom, ale aj prostriedkom...
Špecifikum a hodnota krajinárskej tvorby maliara Miroslava Buchera spočíva paradoxne...
Študovala maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Krajina,...
V štruktúre obrazov má zobrazované miesto podobu formy, ktorá farbami...
Tematika tvorby v jej rôznych výrazových prostriedkoch je zameraná na...
Vo svojej umeleckej činnosti sa venuje grafike, kresbe, spracovaniu dreva...
Autorova vlastná tvorba sa datuje počiatkom 70 –tych rokov, kedy...
Narodil sa a tvorí v Košiciach. Po štúdiu na vysokej...
V centre jeho záujmu ostáva figúra, ľudská osobnosť, prienik do...
Je absolventkou Akadémie výtvarného umenia vo Varšave v odbore voľná...
Od roku 1979 pôsobí ako výtvarný pedagóg na Základnej umeleckej...
Vo svojej zrelej podobe ho charakterizuje imaginárny svet snov a...
Po dlhom hľadaní sa v surrealizme a mnohých dávno „...
V roku 2004 založila štúdio ARTIS ORBIS a zaoberá sa...
Narodil sa v roku 1968. PdF UPJŠ Prešov absolvoval na...
Chvíle voľna strávené vo svojom ateliéri pri maľbe na plátno,...
Venuje sa mnohofigurálnej maľbe, v obrazoch zobrazuje príbehy súčasných ľudí...
Pracuje takmer vo všetkých výtvarných disciplínach, no vychádza najmä z...
V maliarskom svete Daniely Krajčovej sa odohrávajú zvláštne, trochu tajomné...
Maľby sú tvorené špeciálnou technikou textúrových a reliéfnych podkladov a...
Moja srdcu najbližšia téma je Slovensko a naša ľudová kultúra....
Na výtvarnej scéne východného Slovenska je Ladislav Majoroši prítomný od...
Vizualizácia obrazov duše a srdca. Tématizácia pocitov a poznania. Veľké...
K jeho najoriginálnejším prejavom patrí piktogramová tvorba, ktorej sa venuje...
Jeho figúry sú dramaticky budované smerom k zdôrazneniu obsahu a...
Okrem maľby sa venuje aj ilustrácii, dizajnu, hudbe a písaniu...
Zameriava sa najmä na maľbu a grafiku, experimentuje však aj...
Architektúra v dejinách umenia dominovala a zároveň spájala rôzne výtvarné...

Milan PUČAN Milan Pučan Narodil sa v roku 1962 v...

Miroslav RADEV akad. mal. Miroslav Radev narodený 12.1.1952 v Prahe....

Margita REŠOVSKÁ Mgr. MARGITA REŠOVSKÁ NARODENÁ: 17.2.1954 v Trstenom pri...

Jaroslav REŠOVSKÝ Akad. mal. Jaroslav Rešovský Narodený: 8.7.1953 v Rožňave,...

Dušan SCHOLTZ Dušan Scholtz je nedeľný maliar. Nejde o hanlivú...

Peter ŠOLTÓ Peter Šoltó Narodený 18.7.1965 v Bojniciach žije a...

Ivan SOROKA Mgr. Ivan Soroka narodený v roku 1963 v...

Jaroslav STAVIŠČÁK Mgr. art. Jaroslav Staviščák narodil sa 4.mája 1970....

Tomáš TURZÁK PaedDr. Tomáš Turzák PhD. Tomáš Turzák sa narodil...