Štecová Martina

martina stecova

Martina Štecová
rod. Šolcová

nar.12.6.1966 v Kladne ČR
Študovala na Strednej umeleckopriemyslovej škole v Košiciach.
Žije a tvorí vo Vranove n.T., kde je členkou združenia VRAMA – vranovskí maliari.
Venuje sa maľbe, kresbe, tvorbe ručne maľovaného textilu, plsteným obrazom a šperkom.
Mnohé jej diela sú v súkromných zbierkach nielen na Slovensku ale aj v Rakúsku, Nemecku, Francúzsku, USA, Dánsku, Kanade a na Cypre.

Výstavy: Vranov n.T. 1989, 1992, 1998, 2001, 2003, 2007, 2009 ,2013, 2019, Prešov 2001, 2020, Bratislava 2003, Trebišov 2014