Soroka Ivan

Ivan-Soroka-foto-autora

Mgr. Ivan Soroka

 

narodený v roku 1963  v Žiline. Študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Košiciach, odbor grafika. Neskôr na  FHPV PU – Katedra výtvarnej výchovy a umenia Prešove. Venuje sa portrétnej, komornej maľbe, kresbe, grafike a počítačovej grafike.  Žije a pôsobí v Bardejove. Vystavoval na spoločných výstavách.