sochári

header_new

sochári

Marek BETKA Marek Betka   Autor Marek Betka sa zaoberá...

Viera ČERNÁKOVÁ Tvorbu Viery Černákovej by sme mohli prirovnať k...

Peter KLIMEK „Umelecká štruktúra vzniká pretvorením jednotlivostí v kvalitatívne novú...

Ľubomír KOLINOVSKÝ Ľubomír Kolinovský Narodený v Košiciach, tohto času žijúci...

Milan KRAJČO Akad. mal. Milan Krajčo (1956, Handlová) študoval v...

Daniela KRAJČOVÁ Akademická maliarka Daniela Krajčová sa narodila v roku...