Šafranko Ivan

Ivan Šafranko - foto autora

Ivan Šafranko patrí k najzaujímavejším zjavom východoslovenského maliarstva druhej polovice 20.storočia. Dodnes si zachováva sviežosť svojich maliarskych koncepcií, nikdy sa neuspokojil s dosiahnutými výsledkami, ale stále hľadal nová výrazové prostriedky, nové podnety, ktoré robia jeho dielo nesmierne živým organizmom a aktuálnou výpoveďou doby. Patril k prvým abstrakcionistom na východnom Slovensku, pracoval s ready-made, vytváral trojrozmerné objekty, nechal sa unášať maliarskym gestom, ktorým poznamenával plátno, uplatňoval prvky lettrizmu, dripping, koláž, asambláž… Jeho výtvarné aktivity obsahujú a presahujú viaceré výtvarné žánre i druhy – okrem maľby a grafiky sa venoval tvorbe smaltov, keramike, tapisériám, objektom, monumentálno-dekoratívnym dielam pre architektúru… V celom svojom výtvarnom snažení uplatňuje odvážne, invenčné riešenia, charakterizuje ho tvorivý nepokoj, neúnavné hľadanie, ako aj potreba ustavičnej konfrontácie vlastných snažení predkladaných v ucelených kolekciách vždy najnovšej tvorby v pravidelných intervaloch. Nikdy sa nebál byť samým sebou, nebál sa kráčať mimo prúdu a maľovať svoje vlastné vízie sveta a človeka…

Ivan Nestor Šafranko sa narodil v roku 1931 v Turej Paseke. Šafrankova zrelá tvorba vyhranila v svojom vnútri 3 základné okruhy výtvarného záujmu – figurálnu kompozíciu s portrétom, zátišie a krajinu. Zátišie komponované z „obyčajných“ predmetov každodenného života, maliarsky bezprostredne podané, zaujmú sviežosťou a formálnou nekonvenčnosťou. Koncom 70-tych a v 80-tych rokoch opäť viac obracia svoj tvorivý záujem o krajinu, v ktorej uplatňuje rovnako dôsledne svoje antiiluzívne tendencie odhaľujúce nové obsahové podtexty súčasnej prírodnej i mestskej krajiny.

Štrukturálna abstrakcia, nový realizmus, nová figurácia, nová vecnosť, ready made, object trouvé, bad painting, junk art, lettrizmus, asambláž, koláž… to všetko môžeme v jeho tvorbe nájsť. Akoby sa ho dotkli, ale pravdou je skôr, že on intuitívne vytušil a v svojej tvorbe uplatnil aktuálne umelecké podnety a pnutia toho-ktorého obdobia… a nielen svojej generácie. Výstava dokazuje, že Ivan Šafranko je z rodu tých, ktorých dielo nás utvrdzuje v tom, že obraz, dobrý obraz, dobrá maľba sú večné a ani na začiatku 21.storočia nekončia – obraz stále očarúva a stále má schopnosť sprostredkovávať jedinečnosť zážitku z mystéria maľby.

Marta Hrebíčková

foto Wikipédia

všetky diela autora …