Pučan Milan

Milan-Pučan

Milan Pučan

Narodil sa v roku 1962 v Košiciach. V 1978-1982 absolvoval štúdium na SUPŠ- Košice. Venuje sa prevažne abstraktnej maľbe.

všetky diela autora …