Prešov

Ivan Soroka - header
Prešov
jan bartko

Bartko Ján

Jeho umelecký záujem je sústredený na krajinomaľbu. V impresívne a...
Je absolventkou Akadémie výtvarného umenia vo Varšave v odbore voľná...
Narodil sa v roku 1968. PdF UPJŠ Prešov absolvoval na...
Jeho figúry sú dramaticky budované smerom k zdôrazneniu obsahu a...
Okrem maľby sa venuje aj ilustrácii, dizajnu, hudbe a písaniu...
Zameriava sa najmä na maľbu a grafiku, experimentuje však aj...

Margita REŠOVSKÁ Mgr. MARGITA REŠOVSKÁ NARODENÁ: 17.2.1954 v Trstenom pri...

Jaroslav REŠOVSKÝ Akad. mal. Jaroslav Rešovský Narodený: 8.7.1953 v Rožňave,...

Jaroslav STAVIŠČÁK Mgr. art. Jaroslav Staviščák narodil sa 4.mája 1970....