Marček Peter

Peter-Marček-foto-autora

Peter Marček

Narodil sa 31. marca 1943 v Žiline. Po presťahovaní do Trenčína študoval na Gymnáziu Ľ. Štúra. Od roku 1964 navštevoval SVŠT v Bratilave – študijný odbor architektúry. Počas štúdia si svoju kresbu zdokonaľoval u Prof. Antala.

​Súčasne sa venuje výtvarnej tvorbe a ako člen Spolku výtvarníkov Slovenska sa zúčastňuje výstav na Slovensku a zahraničí.

Venoval sa aj grafickej činnosti , spolupracoval s reklamnou agentúrou ERPO i Neografiou – Martin.

Je autorom insignií a pamätnej medaily Trenčanskej univerzity.

​V roku 2006 bol jeho obraz ” Hudobné slávnosti ” použitý ako predloha pre plagát festivalu Bratislavské hudobné slávnosti. V súčasnosti sú jeho diela vystavované v Európe i USA.

Autor žije a tvorí v Trenčíne.

O obrazoch

Pútavý svet obrazov a tvarov ma začal fascinovať už v útlom detstve, kedy som ako malý chlapec začal so svojimi prvými pokusmi o stvárnenie prŕody, vecí a ľudí vôkol seba. Pribúdajúcimi rokmi, ako sa zdokonaľovala moja kresba i maľba začal moje zmysly zaujímať svet imaginárny, nepoznaný a tajomný, v ktorom som stále viac objavoval nové možnosti inšpirácie i vyjadrenie seba samého.

Farba, štruktúra so zameraním na detail v spojitosti s rozličnými technikami zohrávajú dôležitý prvok v mojich obrazoch, spolu s fascináciou pre implementovanie renesančných prvkov maľby starých majstrov.

Inšpiráciu nachádzam nielen v bežnom živote a prírode, ktorá poskytuje nevyčerpateľné a stále nové farebné aj tvarové variácie, ale i v hudbe, ako ďalšej dimenzii abstrakcie. Ústredným motívom v mojej tvorbe je žena, ako záhadný objekt obdivu a večný zdroj inšpirácie.

Teší ma, keď sa mi podarí vtiahnuť diváka do deja v obraze a naviac ho zapojiť prostredníctvom jeho vlastnej fantázie. Snažím sa docieliť, aby moje obrazy evokovali kladné pocity, provokovali myseľ a zároveň nadchýňali svojou poetickou pestrosťou.

všetky diela autora …