Neupauer Roland

Mgr.-art.-Roland-Neupauer

Mgr. art. Roland Neupauer

Roland Neupauer je predstaviteľom mladej generácie súčasných výtvarníkov žijúcich a tvoriacich vo svojom  domácom prostredí. Je absolventom ateliéru Jána Bergera na Vysokej škole výtvarných umení  v Bratislave. V súčasnosti disponuje vlastným  maliarskym programom a jeho momentálny výtvarný  záujem je sústredený prevažne v abstraktných formách.  Impulzívny a dynamický maliarsky prejav vypovedá  o autorovej snahe oslobodiť sa a hľadať nové možnosti  práce s maliarskym médiom. Upúšťa od doterajšieho  programového štúdia maľby, ako aj od klasických  zákonitostí obrazovej kompozície. Jeho predchádzajúci  remeselný prístup k maľbe sa pretransformoval do  spontánneho a intuitívneho procesu tvorby. Uvoľneným,  expresívnym rukopisom zachytáva zmyslové pôsobenie  svojho  bezprostredného okolia a vnútorne oslobodený  od akýchkoľvek pravidiel necháva prehovoriť farbu,  gesto a emócie. Jeho nesporná maliarska zručnosť  dáva týmto kompozíciám vážnosť a pravdivú výpovednú  hodnotu. Najčastejšie abstrahuje krajinu a prvky  z prírody. V mnohých kompozíciách sa objavujú  kubizujúce formy, ktoré zaujímavým spôsobom budujú  obrazový  priestor. Veľmi živou a sviežou farebnosťou  dosahuje  silné pôsobenie na diváka. Mimovoľne sa  v jeho tvorbe objavujú citácie maliarskych smerov prvej  polovice 20. storočia.

Neupauerove obrazy poukazujú na neobmedzené možnosti maľby ako nástroja komunikácie a spôsobu zhmotnenia uvažovania autora. Sú vyjadrením osobného hľadania slobody so snahou o úprimné vyjadrenie vlastných pocitov a nazerania na svet.

Angelika Matušková, historička umenia

 

DOTERAJŚIE VÝSTAVY AUTORA

MIR 80 – 1998 Kultúrne Centrum Rimavská Sobota
Portréty – 2001 v Queens Cafe Bratislava
Traja pod kostolom – 2002 vo Svätom Jure
Ateliérová výstava – 2002 Kasárne Komárno
Výber prác – 2003 v Cafe u Mňa Bratislava
Priestory – 2004 Absolventská výstava Pállfyho Palác Bratislava
Priestory – 2006 OKC Rožňava
Kam dovidíš – 2010 Galléria GUBA, Bratislava
Zodiak – 2011 Galéria Baníckeho Múzea, Rožňava
Kolektívna výstava – 2011 Konsisten/z/wei Viedeň,
Len tak – 2011 Kaviareň Lepollero, Rožňava
For 4 – 2013 Hotel Toliar, Štrbské Pleso
Bienále maľby – 2013 Mestská galéria Rimavská Sobota
Ranné tváre – 2013 Autorská výstava, Mestská galéria Rimavská Sobota
Pod prahom – 2014 Autorská výstava, Súkromná galéria – ateliér VEBA, Košice
Polovodič – 2015 Autorská výstava, Andrássyho obrazáreň, Krásnohorské Podhradie
Internácia – 2016 Autorská výstava, Galéria Baníckeho Múzea, Rožňava
Bienále maľby – 2017 Mestská galéria Rimavská Sobota
Nesúvislosti – 2018 Autorská výstava, Gemerskomalohontské múzeum R. Sobota
3 v 1 – 2018 GUS galéria Spišská Nová Ves

ÚČASŤ AUTORA NA VÝTVARNÝCH SYMPÓZIÁCH

Letavy 2000 Kurinec Rimavská Sobota
A 13 2001 Krnov Česko
EURY ART 2002 Danišovce
Plener 2003 Banská Štiavnica
Mlyn 2005, 2006 Rožňava
Festival TEMPUS ART výtvarná sekcia 2006 Rožňava
Sympózium INTER ART Aiud 2006 Rumunsko
Sympózium Art for Ars 2013 Štrbské Pleso
Sympózium Mlyn 2015 Betliar
Sympózium Mlyn 2016 Krásnohorská Dlhá Lúka
Sympózium Mlyn 2017 Rožňava

všetky diela autora …