Kavuličová Tomašiaková Miriam

Miriam-Kavuličová-Tomašiaková-foto-autora

Mgr. Art. Miriam Kavuličová Tomašiaková

Narodená: 17. 9. 1968 v Prešove, Slovensko

Autorka sa vydáva na cestu technického a technologického experimentu maľby, pričom kompozície dopĺňa o nový optický rozmer – textilnú koláž. Mgr. Art. Miriam Kavuličová Tomašiaková pôsobí v súčasnosti ako pedagogička výtvarného umenia na ZUŠ J. Poschla v Prešove, vedie hodiny prípravky pre deti materských škôl a od roku 2011 aktívne spolupracuje s organizáciou Divé maky. Je absolventkou Akadémie výtvarného umenia vo Varšave v odbore voľná grafika u prof. Strenta a svoju tvorbu už prezentovala nielen na domácich výstavách, ale aj v zahraničí. Podľa slov autorky je maľovanie rituálom tajomna. Nanášanie farieb s pridávaním, či vrstvením iných materiálov je momentálnym naplnením jej túžob. A splnená túžba je naplnený život.                                             Jozef Bodnár

 

 

Od 2010 pôsobím ako pedagogička výtvarného umenia na ZUŠ J. Pöschla v Prešove.

2009- 1998 pracovala na ZUŠ –VO Prešov- pedagog

2000 – 1998 absolvovala doplnkové pedagogické vzdelanie
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove.

1993 – 1988 Štúdium na Akadémii výtvarného umenia vo Varšave v Poľsku,
špecializácia voľná grafika, ateliér prof. R. Strenta.

1987 – 1983 Absolvovanie Strednej umelecko – priemyselnej školy v Košiciach, odbor
reštaurovanie závesných obrazov.

všetky diela autorky vystavené v našej galérii…