Kozub Kamil

kamil kozub

Kamil Kozub

… sa narodil 14.10.1980 v Starej Ľubovni. Pochádza z Podolínca. Od roku 2007 žije a tvorí v Kežmarku. (2000-2006) študoval v Ateliéri maľby (prof. Ján Berger) na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Jeho diplomová práca „20X30“, za ktorú bol ocenený Cenou rektora VŠVU za najlepšiu diplomovú prácu v odboroch voľných umení v roku 2006, získala aj medzinárodné ocenenie, keď bola prezentovaná medzi pätnástimi najlepšími európskymi absolventmi vysokých výtvarných škôl na prvej medzinárodnej výstave STARTPOINT 2006 v českej renomovanej galérii Sýpka a hrad Klenová.Vystavoval na mnohých samostatných aj kolektívnych výstavách na Slovensku, tak i v zahraničí. Jeho diela sú zastúpé v zbierkach viacerých slovenských galérií. Výber jeho námetov je široký, od fragmentov prírody, krajiny, zvieracích motívov až k figurálnym motívom, z ktorých dominantnú úlohu zohráva portrét. Kozubov maliarsky prejav definuje bohatá škála výrazových znakov, bravúrne narábanie s farbou, expresívny rukopis. Celú tvorbu Kamila Kozuba nezávisle od témy, námetu a formy spracovania definuje jedno – burcujúca naliehavosť výpovede. Dokáže rovnako intenzívne a zároveň senzitívne vnímať krajinu, zvieratá aj ľudí. Pričom tieto realistické prvky sugestívne mieša s iracionalitou a útočí na naše zmysly vypätou emocionálnosťou. Premyslenou kompozíciou, vrstvením farieb a ich premaľbami stupňuje intenzitu výrazu. Jeho obrazy nenechajú diváka byť ľahostajným, vytrhávajú ho z letargie a nútia k zamysleniu svojou dramatickosťou, expresivitou a neobyčajnou invenciou. Výrazné maliarske gesto je podmienené neustálym hľadaním a objavovaním podstaty života a vlastnej existencie.

všetky diela autora