Kotal Rastislav

rasto-kotal-foto-autora

Rastislav Kotal

Narodil sa v roku 1968. PdF UPJŠ Prešov absolvoval na katedre výtvarnej výchovy (akad. mal. Július Hegyesy, akad. mal. Ivan Šafranko). Venuje sa komornej maľbe, kresbe (figúra, portrét, krajina). V súčasnosti prevádzkuje rámarskú dielňu.

 

všetky diela autora …