Košice

Ivan Soroka - header
Košice
Marek-Betka-foto-autora-dielo.eu

Betka Marek

Autor odkazuje na zrastenie človeka so zemou, s genézou a...
V štruktúre obrazov má zobrazované miesto podobu formy, ktorá farbami...
Tematika tvorby v jej rôznych výrazových prostriedkoch je zameraná na...
Vo svojej umeleckej činnosti sa venuje grafike, kresbe, spracovaniu dreva...
Autorova vlastná tvorba sa datuje počiatkom 70 –tych rokov, kedy...
Narodil sa a tvorí v Košiciach. Po štúdiu na vysokej...
Po dlhom hľadaní sa v surrealizme a mnohých dávno „...
V roku 2004 založila štúdio ARTIS ORBIS a zaoberá sa...
Chvíle voľna strávené vo svojom ateliéri pri maľbe na plátno,...

Milan PUČAN Milan Pučan Narodil sa v roku 1962 v...

Dušan SCHOLTZ Dušan Scholtz je nedeľný maliar. Nejde o hanlivú...