Jurašek Kamil

kamil jurasek

Mgr. art  Kamil  Jurašek

 

          Narodil sa 20.9.1977 v Prešove. Študoval na ŠÚV v Košiciach a na Akadémii umení v B.Bystrici.

Zúčastnil sa viacerých spoločných výstav, projektov a realizácií doma i v zahraničí (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, Rakúsko, Španielsko, Bulharsko, Nórsko, Švédsko, Čína). V roku 2005 zakladá reklamnú agentúru FANTASY FACTORY, ktorá sa v roku 2010 mení na kreatívne štúdio.V rokoch 2006-08 pedagogicky pôsobil na katedre výtvarnej výchovy a umenia na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity (vyučoval kresbu a maľbu), v rokoch 2010-2011 učil na Strednej odbornej škole Služieb v Prešove, v 2014-2015 na ZUŠ v Prešove a na Pedagogickej škole v Prešove na fakulte hudobnej a výtvarnej výchovy (výtvarné odborné predmety).. V rokoch 2005 – 2009 rekonštruoval nástennú výzdobu kaplniek na Kalvárii v Prešove.

V súčasnosti okrem klasických techník, ktorým sa neustále venuje, rozvíja kontinuálne aj svoju originálnu autorskú  techniku. Touto špeciálnou technikou zmeny toho istého obrazu v tme na iný , vytvára tzv dvojobrazy, ktorými dopĺňa myšlienku jedného obrazu na druhý novou ideou tak, že prostredníctvom fosforeskujúcich farieb svietiacich v tme, objavuje skryté, nové, doteraz neobjavené možností výpovede obrazu.

V súčasnosti je vytvarníkom v slobodnom povolaní. Je členom Slovenskej výtvarnej únie, IAA (Internacional Association of Art) a Prešovských združení Per spektrum a Átrium.

 

ŠTÚDIÁ:

1997 – 2003   Akadémia umení v Banskej Bystrici (odbor Grafika, Maľba)

1996 – 1997   Fakulta humanitných a prírodných vied

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (odbor výtvarná výchova)

1992 – 1996   Škola úžitkového výtvarníctva, Košice (odbor Propagačná grafika)

 

VÝBER Z AKTIVÍT,  SAMOSTATNÝCH A KOLEKTÍVNYCH VÝSTAV:

 

2016        BIENÁLE voľného výtvarného umenia, Slovenská výtvarná únia, Turčianska galéria, Martin

2016        Stred sveta, live time act, festival tvorivosti a zručnosti, Piešťany

2016        Budú cnosti v budúcnosti?, spoločná autorská výstava: K.Jurašek – Z.Aranyász, Krajské múzeum, Prešov

2016        Salón Nyíregyháza 2016 , Galéria Átrium, Nyíregyháza

2015        Salón Nyíregyháza 2015 , Galéria Átrium, Nyíregyháza

2015        BIENÁLE VODA A ŽIVOT, Eőtvős József Főiskola Kortárs Galériája, Baja, Maďarsko

2015        SAVE ME, Dom Polsko-Slowacki, Gorlice, Poľsko

2014        Salón 2014, Galéria Átrium, Prešov

2014        OBRAZY SVETLA, Hotel Enchanté, Prešov

2014        Salón východoslovenských výtvarných umelcov, Východoslovenská galéria v Košiciach, Sk

2013        Salón 2013, Galéria Átrium, Prešov

2013        Tatranské meditácie,  Galéria Encián Skalnaté  pleso – prvá výstava na najvyššej položenej galérie v strednej

Európe a druhá najvyššie položená galéria v Európe

2013        SVETLÉ MIESTA, Galéria Per Spektrum, Prešov, Sk

2012        Salón 2012, Galéria Átrium, Prešov, Sk

2012        888,  Creative Design Gallery, Prešov, Sk

2012        DIVERSITY, Sarišská galéria,  Prešov, Sk

2012        ČIERNE DIERY, Mestská galéria v Bardejove, Bardejov, Sk

2011        Prešovské výtvarné spektrum, Krajské múzeum v Prešove, Sk

2011       Cyklus viacerých výstav a projektov pod názvom VEČERY  FANTÁZIE, BIZARRE, Prešov, Sk

2010       Výber z 3.BIENÁLE voľného výtvarného umenia 2010, Galéria S.V.U. Mánes Diamant, Praha , Česká republika

2010       PERFORMANCE: Picture in man, man in picture, Šarišská galéria v Prešove, Sk

2010      3.BIENÁLE voľného výtvarného umenia 2010, Dom umenia, Bratislava , Sk

2010       EXPERIMENTs, Wave , Prešov, Sk

2008       Výber z 2.ročníka Bienále výtvarného umenia 2008, Galéria S.V.U. Mánes Diamant, Praha , Česká republika

2008       Bienále voľného výtvarného umenia 2008, Výstavná sieň Slov.výtvarnej únie, Bratislava, Sk

2008       Strata (s)vedomia, Malá galéria, Nowy Sacz, Polsko

2008       Výber z tvorby, Galéria per Spektrum, Prešov, sk

2008       Prešovské Per Spektrum, Galeria B.Chromeho, Krakow, Poľsko

2008       Prešovská Kalvária-Detoxikácia duše 30, Galéria Per Spektrum, Prešov, Sk

2007       Umenie 2007, Dom umenia, Bratislava

2007       Vianočné spektrum, Galéria per Spektrum, Prešov, sk

2007       Grafika 30, Átrium, Floriánova 4, Prešov, Sk

2007       Hong Kong Graphic Art Fiesta 2007, Exhibition Gallery, Hong kong, Čína

2007      My world 30, Amslico a Pricewaterhouse Coopers, Bratislava, Sk

2007       Prešovské Per Spektrum, Umelecká beseda, Bratislava, Sk

2007       Krajiny duše, Artepolis, Madrid, Španielsko

2007       Východoslovenský salón ´07, Galéria na Hlavnej 44, Prešov, Sk

2007       Prešovský salón ´07, Galéria na Hlavnej 44, Prešov, Sk

2007       Synergia, Galéria 1-3, Nyíregzháza, Maďarsko

2006       Salón 06, Šarišská galéria, Prešov, Sk

2006       Salon 2006, Galeria Dawna synagoga, Novy Sacz, Poľsko

2006       3. východoslovenský salón 2006, Galéria na Hlavnej 44, Prešov, Sk   

2006       2.medzinárodný výtvarný plenér 06, Galéria Átrium, Prešov, Sk

2006       Prešovskí výtvarníci v Užhorode, Zakarpatské múzeum ľudovej

                architektúry a bývania v Užhorode, Ukrajina

 

Autorské i kolektívne výstavy realizuje každoročne od roku 1996.

 

OCENENIA :

2000 – Čestné uznanie, v kategórii študentov škôl umeleckého smeru v súťaži exlibris

Praha – srdce Europy , Praha, Česká republika

2000 –  Čestné uznanie v Medzinárodnom bienále mladých výtvarníkov do 35 rokov

VOX HUMANA, Ostrava, Česká republika

2001 –  Čestné uznanie riaditeľa Tatrabanky za voľnú tvorbu študentov Fakulty výtvarných

umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Slovensko

 

ČLENSTVO:

Slovenská Vytvarná Únia

IAA (International Association of Art) – AIAP, NGO, ONG

Per  Sprectrum , Prešov

Átrium, Prešov

 

všetky diela autora …