grafici

header_new

grafici

Miriam KAVULIČOVÁ TOMAŠIAKOVÁ Mgr. Art. Miriam Kavuličová Tomašiaková Narodená: 17....

Eva KORNUCIKOVÁ Mgr. A. Eva Kornuciková Stredná umeleckopriemyselná škola v...

Richard OTOTT Richard Otott (1979) je súčasným výtvarníkom z Nitry....

Babu PRIBIŠOVÁ Barbora Babu Pribišová sa narodila na strednom Slovensku...

Kam PRIBIŠOVÁ Kamila Kam Pribišová sa narodila v roku 2002...