Čepa Jana

Jana-Čepa-dielo.eu-predajna-galeria

Mgr. art. Jana Čepa

Študovala maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
Krajina, ako jej dôverne známe prostredie, ktorým sa necháva obklopovať, jej poskytla priestor pre vlastnú sebarealizáciu. Vníma transcendentno skrz námety, ktoré sa jej akoby samé ponúkajú a absentujú balast a prvky, ktoré sú k životu len málo potrebné.
Vznikajúce prírodné motívy, akoby až „presiaknuté citom“, kde matéria vytvára akúsi kulisu k uchopeniu neuchopiteľného, sa stali nosnou témou obrazu. Oko diváka navádza k samotnej podstate, k videniu neviditeľného.
Ako sa mení nálada krajiny, mení sa aj charakter maľby, kedy sa zdanlivo monochrómne námety striedajú s dramaticky zachytenou farebnou škálou.

všetky diela autorky vystavené v našej galérii…