Blažek Pavol

Pavol-Blažek-foto-autora-dielo.eu

Pavol Blažek /1957/ žije a tvorí v Brezovej pod Bradlom. Na výtvarnú scénu nastúpil v 80-tych rokoch 20. stor. a odvtedy prešiel viacerými vývojovými etapami.
Maliarske poučenie získaval u prof. M. Rašlu /1979 -1983/ a v grafike a ilustrácii u prof. D. Stopiaka /1984 -1986 VŠVU/. Vnútorný nepokoj a plné zaujatie tvorbou ho nútilo hľadať nové podoby maľby, experimentoval so štruktúrou povrchu, výnimočný cit pre farby ho viedol k zaujímavým koloristickým hrám. Prešiel od raných štúdijných polôh cez krajinu, konštruktívno-lineárnu koncepciu, figurálnu tvorbu až po najnovšie prejavy imaginatívnych až mystických pastóznych kompozícií v čarovných farebných harmóniách, v ktorých sa schovávajú figurálne symboly nútiace vnímateľov k snahe o rozuzlenie príbehu. Obrazy Pavla Blažeka čerpajú námety z histórie, mytológie, legiend, reagujú však aj na súčasné dianie vo svete aj v našej krajine. Pozorne vníma vzťahy medzi ľuďmi, osobitne medzi mužmi a ženami /Zóna lásky/. Rád vytvára tematické okruhy, obracia tému z rôznych uhlov pohľadu / Medálna porcia, Priepasť, Fragmenty staroveku/. Spontánny expresívny prejav sa strieda s premyslenou až rafinovanou kompozíciou. Jeho diela ani tak nezobrazujú, oni pôsobia na naše zmysly. Priťahujú pohľad ako magnet svojou surrealistickou farebnosťou, niekedy uvoľnenými líniami, inokedy zložitým labyrintom čiar a plôch /Nočné ruže, Mladé kvety, Pramene raja, Teritórium/.
Poskytujú pohľad do vnútorného sveta autora, jeho názorov, emocionálneho napätia ako odkazu na súčasnú dobu plnú chaosu, množstva zmien, ktoré nie sme schopní absorbovať. Strácame a znovu nachádzame cestu vlastného bytia.
PhDr. Iveta Lenická

Samostatné výstavy / výber /.
2018 – V teritóriu farieb, Renesančný kaštieľ, Galanta
2017 – Nočné ruže, Koncert.sála ZUŠ, Brezová pod Bradlom
2016 – Dialógy s maľbou, Galéria Fontána, Piešťany,
2011 – Ingredience Of Continent, Blanch Gallery, Brusel, BELGICKO
2010 – Kresby a Ilustrácie, Galerie M, Praha, ČESKA REPUBLIKA
2008 – Interaction, Galéria Fontána, Piešťany, (spolu s – R.Hrčka, J.Hrčková-Stankovianska, J.Mikulčík)
– Maľby, Galerija Slika, Trogir, CHORVÁTSKO
2007 – Terra, Centro D’Arte Bardi, Florencia, TALIANSKO
2004 – Čarofarby, Galerie Nowak, Brno, ČESKÁ REPUBLIKA
2001 – Z tvorby, Národná rada SR, Bratislava,
– Súradnice, Galéria Dielo, Bratislava,
1999 – Priestor, GM Gallery .Viedeň, RAKÚSKO
1998 – Modrá extáza, Dom umenia, Piešťany,
1995 – Obrazy a kresby, Považská galéria, Žilina,
– Obrazy, Koncert, sála ZUŠ, Brezová pod Bradlom
– Moja krajina, Galéria Heffner, Bratislava,
1993 – Výber z tvorby, Bild Gallery, Mannersdorf, RAKÚSKO
– Maľby a sochy, SŠ Kúpele Piešťany, (spolu s – A.Drahoš, E.Kalický)
1992 – Z tvorby, Záhorská galéria Senica,

Kolektívne výstavy / výber /.
2020 – UBS 99, Galéria Pálffý, Bratislava
2020 – SALÓN SVU, Galéria Umelka, Bratislava
2019 – Stretnutie umelcov Záhoria, Záhorská galéria JM, Senica
2019 – Artéria, Záhorská galéria JM, Senica
2018 – SALÓN 2018, Renesančný kaštieľ, Galanta
2018 -Totum pro arte, Kulturpark, Košice
2017 – Koloria, Galéria Bratislavského hradu, Bratislava
2016 – Ambition, Galéria Silencium, Bratislava
– SALÓN 2016, Renesančný kaštieľ, Galanta
2015 – Experience, Galéria Slovenského rozhlasu, Bratislava
2014 – Abstrakcia, Galéria Slovenského rozhlasu, Bratislava
– VI. stretnutie umelcov Záhoria, Záhorská galéria JM,Senica
2013 – Ars salutem Pozdrav umením, Dom umenia, Bratislava
– Umelci regiónu, galéria, Mistelbach, RAKÚSKO
– Moravský Salón, zámok, Bzenec, ČESKÁ REPUBLIKA
– Erato VI. ZS múzeum Trnava, Dunajská streda
2012 – Salón ZVUZS, múzeum Trnava
2011 – Artmisia 90, Dom umenia, Bratislava
2010 – Iná krajina, múzeum Trnava, Dunajská Streda
2009 – V. stretnutie umelcov Záhoria, Záhorská galéria, Senica
– Erato, Art-Ma galéria, Dunajská Streda
2008 – Dubček – vznik legendy, Národná rada Slovenskej republiky
2007 – Premio Cittá, Villa Baruchello, Porto Sanť Elpidio, TALIANSKO
– Jubilanti UBS, Dom umenia, Bratislava
2006 – Salón ZVUZS, múzeum Trnava, Dunajská Streda
2004 – Umelci regiónu, galéria, Mistelbach, Rakúsko
– IV. stretnutie umelcov Záhoria, Záhorská galéria, Senica
2003 – Salón ZVUZS, múzeum Trnava
1999 – III. stretnutie umelcov Záhoria, Záhorská galéria, Senica

Cena za maľbu Premio Cittá di Porto Sant Elpidio 2007 v Taliansku. Je členom Slovenskej výtvarnej únie / ZVUZS /
a Umeleckej besedy slovenskej

všetky diela autora …