Kavuličová Tomašiaková Miriam

Kavuličová-Tomašiaková Miriam, Mgr.ART nar.17.9.1968 v Prešove Štúdium: 1988 – 1993 Akadémia výtvarných umení vo Varšave (Poľsko) špecializácia voľná grafika, ateliér prof. R.Strenta. Viac o autorke si prečítajte v sekcii o autoroch