Staviščák Jaroslav

Mgr.art Jaroslav Staviščák sa narodil 4. mája 1970, ukončil Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave v ateliéry K.R.E.S.B.A u prof. Vladimíra Popoviča. Vysokoškolské vzdelanie ukončil štátnou skúškou v odbore kresba a grafika. V súčasnosti autor žije v obci Tulčík. Venuje sa kresbe, grafike a maľbe.