Soroka Ivan

Mgr. Ivan Soroka študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Košiciach, odbor grafika. Neskôr na  FHPV PU – Katedra výtvarnej výchovy a umenia Prešove. Venuje sa portrétnej, komornej maľbe, kresbe, grafike a počítačovej grafike.