Semančík Vladimír

Semančík Vladimír. Maliar, sochár, rezbár, reštaurátor. Nar.26.05.1955 n a UA v Ľvovskej oblasti v Komarovke. Po ZŠ nastúpil v r.1967-1970 na Strednú umeleckú školu so zameraním na výrobu umel.nábytku a reštaurovanie starožitného nábytku. Počas ZVS sa naďalej aktívne zapájal, tvoril plastiky, plagáty. V r.1978 sa celá rodina presťahovali na Slovensko do Prešova. Pozrite viac v sekcii o autoroch …