Šafranko Ivan

Ivan Šafranko patrí k najzaujímavejším zjavom východoslovenského maliarstva druhej polovice 20.storočia. Dodnes si zachováva sviežosť svojich maliarskych koncepcií, nikdy sa neuspokojil s dosiahnutými výsledkami, ale stále hľadal nová výrazové prostriedky, nové podnety, ktoré robia jeho dielo nesmierne živým organizmom a aktuálnou výpoveďou doby. Patril k prvým abstrakcionistom na východnom Slovensku, pracoval s ready-made, vytváral trojrozmerné objekty, nechal sa unášať maliarskym gestom, ktorým poznamenával plátno, uplatňoval prvky lettrizmu, dripping, koláž, asambláž… Viac o autorovi si prečítajte v sekcii o autoroch.