Pučan Milan

Milan Pučan.
Narodil sa r. 1962 v Košiciach. V 1978-1982 absolvoval štúdium na SUPŠ- Košice. Venuje sa prevažne abstraktnej maľbe.