Pončák Dušan

Dušan Pončák patrí k významným predstaviteľom súčasného sochárstva na Slovensku a na jeho profilácii sa podieľa osobitým spôsobom. Už pri vstupe do slovenského výtvarného diania, na prelome 60-tych a 70-tych rokov, sa vyznačoval bravúrnou modeláciou, dramatičnosťou a vypätosťou sochárskej formy, literárnymi filiáciami a dôrazným obsahovo vyhraneným akcentom na komplikovaný a mnohoznačný vnútorný svet ľudskej individuality.