Nagyová-Ľudrovanová Marcela

Marela Nagyová – Ľudrovanová Vás pozýva do sveta obrazov harmónií, farieb, znakov a znamení. Jej dielo je sugestívne v kolorite prelínajúcich sa farieb, štruktúr, plôch a línií. Je znepokojujúce ako labyrint i vizuálna vízia. Je magické v tajomstvách, ktoré nám zahaľuje a ktoré nám aj odkrýva. Je to dielo kladenia otázok a hľadania odpovedí, je to mágia abstraktných znakov, skúmanie polarity medzi geometrickou a organickou abstrakciou. Viac o autorke si prečítajte v sekcii o autoroch