Muška Július

Július Muška sa na východoslovenskej výtvarnej scéne pohybuje polstoročie (prvýkrát sa predstavil na samostatnej výstave v roku 1962) a do sumáru svojho diela ešte stále prispieva novými obrazmi. Svoje skúsenosti niekoľko desaťročí odovzdával ako výtvarný pedagóg na rôznych typoch škôl – od základnej po vysokú. V jeho prípade možno hovoril, a on sám to tak cíti ( pozri vyššie uvedené vyznanie), že je rovnakým dielom výtvarníkom i pedagógom a v takejto jednote osobnosti je vnímaný širokou verejnosťou už od polovice 40-tych rokov, kedy sa vrátil zo štúdií na východné Slovensko a usadil sa v Prešove. Viac o autorovi si prečítajte v sekcii o autoroch