Kozub Kamil

Kamil Kozub sa narodil 14. 10. 1980 v Starej Ľubovni. Pochádza z Podolínca. Od roku 2007 žije a tvorí v Kežmarku. (2000-2006) študoval v Ateliéri maľby (prof. Ján Berger) na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Celú tvorbu Kamila Kozuba nezávisle od témy, námetu a formy spracovania definuje jedno – burcujúca naliehavosť výpovede. Dokáže rovnako intenzívne a zároveň senzitívne vnímať krajinu, zvieratá aj ľudí. Pričom tieto realistické prvky sugestívne mieša s iracionalitou a útočí na naše zmysly vypätou emocionálnosťou. Pozrite viac v sekcii o autoroch…