Kotal Rastislav

Narodil sa v roku 1968. PdF UPJŠ Prešov absolvoval na katedre výtvarnej výchovy (akad. mal.J. Hegyessi, akad. mal. Šafranko). Venuje sa komornej maľbe, kresbe (figúra, portrét, krajina). V súčasnosti prevádzkuje rámarskú dielňu.