Brody Braňo

3 roky experimentovania s materiálmi a technológiami, pri kove – ťažkom materiáli… som použil brúsky, zváračky, plazmu … pri drôtených veciach zase meď, cín a pawerpol, pri kameninách je to mrazuvzdorné lepidlo … a vzniká z toho „vzájomnosť“ žena a muž … táto téma je mi blízka, vystihuje nás, a je večná!!!