Brezina Martin

Od roku 1944 bol Martin Brezina stálym a profesionálnym scénografom takmer po dobu päťdesiatich rokov. Vytvoril viac ako 600 scénických výprav pre takmer všetky divadelné žánre. Mimo svoje domáce divadlo v Prešove, navrhoval scénické výpravy pre divadla v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Ostrave, Kladne, Brne a inde. Prof. arch. Martin Brezina sa narodil v roku 1909 v obci Východná, a podstatnú časť svojho života prežil v historickom meste Prešove. Bol spoluzakladateľom divadelnej scénografie na slovensku. Študoval na Priemyselné škole stavebnej v Prešove v rokoch 1925 až 1929 a pokračoval štúdiom na Škole umeleckých remesiel v Bratislave u profesorov Ľudovíta Fullu a Mikuláša Galandu / 1929 až 1931 /. Od roku 1931 potom pokračoval v Prahe, kde študoval architektúru na Umelecko priemyselnej škole / 1931-1936/