margita resovska – tatranska jarabina, 2016

margita resovska - tatranska jarabina, 2016

Margita Rešovská – Tatranská jarabina, akryl na plátne, 40 x 40 cm, bez rámu, 2016