Fero Kučo – Portrét 1, maľba-reliéf, olej a špeciálna technika na plátne

Fero-Kuco-Portret-1-malba-relief-olej-a-specialna-technika-na-platne-dielo

Fero Kučo – Portrét 1, maľba-reliéf, olej a špeciálna technika na plátne, 90 x 90 cm