Babu Pribišová – A roztriešti sa, akryl na plátne, 2023

Babu-Pribisova-A-roztriesti-sa-akryl-na-platne-figuralna-malba

Babu Pribišová – A roztriešti sa, akryl na plátne, 65 x 45 cm, 2023