Ladislav Majoroši – Nad Vihorlatom 3, akryl na plátne, 2022

Ladislav-Majorosi-Nad-Vihorlatom-akryl-na-platne-predaj-obrazov

Ladislav Majoroši – Nad Vihorlatom 3, akryl na plátne, 60 x 80 cm, 2022